Obvezna usposabljanja za vključene v ukrepe KOPOP, Dobrobit živali in Ekološko kmetovanje za leto 2016

Vsi upravičenci, ki ste se vključili v ukrep Kmetijsko-okoljska podnebna plačila (KOPOP), ukrep Dobrobit živali za prašičerejce in govedorejce ali v ukrep Ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, se morate vsako leto trajanja petletne obveznosti udeležiti rednih usposabljanj.

Feature image

Aktualne novice KGZS Zavoda MS

Novice z vseh področij našega dela

Feature image

Knjigovostvo za kmetije

Vodenje knjigovodstva, evidenc in obračun DDV, FADN

Feature image

Analize zemlje, krme in mleka

Nudimo vse vrste analiz v lastnem laboratoriju

Feature image

Vključenost v ukrepe PRP

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Vabimo vas na

 

Strokovno predavanje za zelenjadarje

Predavanje bo v torek, dne 28.2.2017 od 8.00 do 10.30 v predavalnici Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota, Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota.

Program predavanj:
- Problemi s talnimi glivami in glivami, ki povzročajo poškodbe na pritlehnem delu posameznih vrtnin ter možni ukrepi varstva, Breda Vičar, univ. dipl. inž. kmet.
- Uporaba tehnologije efektivnih mikroorganizmov - EM - za izboljšanje kakovosti tal in kot preventiva v rastlinski proizvodnji, Lara Resman, univ. dipl. mikrobiologinja

Vljudno vabljeni!

 

Pripravila: Breda Vičar

 

 

 

 

 

Contact Form Powered By : XYZScripts.com