Obvezna usposabljanja za vključene v ukrepe KOPOP, Dobrobit živali in Ekološko kmetovanje za leto 2016

Vsi upravičenci, ki ste se vključili v ukrep Kmetijsko-okoljska podnebna plačila (KOPOP), ukrep Dobrobit živali za prašičerejce in govedorejce ali v ukrep Ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, se morate vsako leto trajanja petletne obveznosti udeležiti rednih usposabljanj.

Feature image

Aktualne novice KGZS Zavoda MS

Novice z vseh področij našega dela

Feature image

Knjigovostvo za kmetije

Vodenje knjigovodstva, evidenc in obračun DDV, FADN

Feature image

Analize zemlje, krme in mleka

Nudimo vse vrste analiz v lastnem laboratoriju

Feature image

Vključenost v ukrepe PRP

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Vabimo vas na

 

ogled travno deteljnih mešanic in različnih hibridov koruze

v ponedeljek, 12. september 2016 ob 10.00 na njivi kmetije Branko Buček, Krajna 12, 9251 Tišina, ki leži v Krajni, levo ob cesti v smeri Krajna - Rankovci (od domačije Buček dalje).

Predstavili vam bomo enoletne rezultate več letnih krmnih mešanic in hibride koruze različnih semenarskih hiš.

 

Vljudno vabljeni!

 

 

Pripravila: Metka Barbarič

 

 

 

 

 

Contact Form Powered By : XYZScripts.com