Anketa o učinkih epidemije Covid-19 na kmetovanje v Sloveniji

Alen BolkovičAktualno

Pozdravljeni.  Radi bi analizirali, kako je epidemija Covid-19 vplivala na oskrbne verige, zato izvajamo anketo na temo vpliva epidemije Covid-19 na kmetovanje v Sloveniji. Namen raziskave je ugotoviti, kakšne posledice ima epidemija Covid-19 na kmetijsko gospodarstvo, kako se kmetovalci spopadajo s posledicami in kaj pričakujejo v prihodnosti. Prosimo, da si vzamete minutko časa in rešite anketo. ANKETA

PELINOLISTNA AMBROZIJA

Alen BolkovičAktualno

Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010 – ODREDBA O UKREPIH ZA ZATIRANJE ŠKODLJIVIH RASTLIN IZ RODU AMBROSIA.Na posebnem nadzorovanem območju (celotna Slovenija) mora imetnik zemljišča, na katerem raste škodljiva rastlina, z namenom preprečevanja širjenja in zatiranja škodljive rastline izvesti naslednje ukrepe: – odstraniti škodljive rastline s koreninami vred ali odstraniti njihov nadzemni del na način, da … Read More

Finančna pomoč pridelovalcem jedilnega krompirja

Alen BolkovičAktualno

Objavljen je ODLOK o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pridelovalcem jedilnega krompirja zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. marca 2021.   Kaj to prinaša pridelovalcem jedilnega krompirja piše Tončka Jesenko s sektorja za kmetijsko svetovanje KGZS.   Pridelovalci krompirja so imeli lani in letos velike težave s prodajo krompirja, ki so bile posledica epidemije … Read More

Zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka nosilcem DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI NA KMETIJI zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. februarja 2021 do 30. aprila 2021

Alen BolkovičAktualno

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. februarja 2021 do 30. aprila 2021. Do finančnega nadomestila je upravičen nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je imel najkasneje na dan 1. 9. 2020 dokončno dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji. … Read More

NOVICA ARSKTRP: Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic COVID-19

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) obvešča, da je bil dne 27. 5. 2021 v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 85/21, objavljen Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. 2. 2021 do 30. 4. 2021. Zahtevke za dodelitev finančnega nadomestila lahko vlagatelji vložijo … Read More

NOVICA ARSKTRP: Finančno nadomestilo zaradi poslabšanja ekonomskih razmer v sektorju govedoreje zaradi posledic COVID-19

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) obvešča, da je bil 27. 5. 2021 v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 85/21, objavljen Odlok o finančnem nadomestilu v prireji govejega mesa zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. 10. 2020 do 31. 3. 2021. Do finančnega nadomestila je upravičen nosilec kmetijskega gospodarstva, ki: je redil moško govedo, ki … Read More

Predvidena objava Odloka za uveljavljanje finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 od 1. februarja 2021 do 30. aprila 2021.

Alen BolkovičAktualno

Do podpore bodo upravičeni nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki izpolnjujejo pogoje iz Odloka in naslednje zahteve: –        ki so imeli najpozneje na dan 1. septembra 2020 dokončno dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu z Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15 in 36/18); –      na dan oddaje … Read More