Vabilo na delavnico Kako pridobiti in obdržati gosta oziroma kupca

JernejAktualno, Mednarodni projekti

Vabimo vas, da se udeležite delavnice Kako pridobiti in obdržati gosta oziroma kupca, ki se bo odvijala 5.12.2018 ob 9.00 v prostorih velike predavalnice Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota, Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota.  Delavnica bo organizirana v sklopu projekta Zeleno želimo. Program delavnice: – Predstavitev projekta Zeleno želimo – Ohranjanje in informiranje o naravni in kulturni dediščini – … Read More

Vabilo na delavnico Predstavitev in promocija izdelkov

JernejAktualno, Mednarodni projekti

Vabimo vas, da se udeležite delavnice Predstavitev in promocija izdelkov, ki se bo odvijala 28.11.2018 ob 9.00 v prostorih velike predavalnice Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota, Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota. Delavnica bo organizirana v sklopu projekta Zeleno želimo. Program delavnice: – Predstavitev projekta Zeleno želimo – Ohranjanje in informiranje o naravni in kulturni dediščini – Kdo so naši … Read More

Priprava setvišča za setev zelišč spomladi

JernejAktualno

Radio Ognjišče, dne: 16. november 2018 Kapun Maršik Jožica, specialistka za zeliščarstvo Slovenija je glede pedoloških in podnebnih razmer primerna za pridelovanje zelišč. Pridelujemo jih lahko praktično povsod. Pri pridelavi je potrebno paziti, da jih ne pridelujemo na tleh, ki so onesnažena s težkimi kovinami, fitofarmacevtskimi sredstvi ali drugimi kemikalijami. Tla morajo biti odcedna in na njih ne sme zastajati … Read More

Predstavitve Javnega razpisa za podukrep 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018

JernejAktualno

Spoštovani, Vabimo vas na predstavitve Javnega razpisa za podukrep 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018, na lokacijah: -sreda, 21.11.2018 ob 9,00 uri v Gornji Radgoni, sejna soba KZ Radgona -četrtek, 22.11.2018 ob 12,30 uri v Križevcih, sejna soba SKZ Ljutomer-Križevci -petek, 23.11.2018 ob 9,00 uri v predavalnici KGZ Zavod Murska Sobota. Vljudno vabljeni! Pripravil: Slavko … Read More

Mednarodno znanstveno posvetovanje o prehrani domačih živali »ZADRAVČEVI – ERJAVČEVI DNEVI 2018«

JernejAktualno, Zadravčevierjavčevi dnevi

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota je v hotelu Radin v Radencih, 8. in 9. novembra 2018, organiziral 27. mednarodno znanstveno posvetovanje o prehrani domačih živali »Zadravčevi-Erjavčevi dnevi 2018«. V letošnjem letu je bil poudarek na naslednjih področjih: • prehrana živali ter njen vpliv na okolje, gospodarnost reje, počutje živali in kakovost živalskih proizvodov, • kakovost … Read More

Izobraževanje Voluminozna krma na njivah

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Dne 4.10.2018 je Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota v sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in Društvom za gospodarjenje na travinju Slovenije organiziral izobraževanje o voluminozni krmi na njivah. Dr. Stanko Kapun je predstavil pridelovanje voluminozne krme na njivah, dr. Stane Klemenčič je predstavil sodobno tehnologijo pridelovanja lucerne, dr. Jože Verbič je predstavil krmno vrednost lucerne za prežvekovalce in dr. Branko Kramberger je … Read More

Usposabljanje za kmetijske svetovalce iz področja Navzkrižne skladnosti

JernejAktualno

V predavalnici KGZS – ZAVOD MS je 25.9.2018 potekalo usposabljanje za kmetijske svetovalce iz področja Navzkrižne skladnosti. Kratek pregled zakonodajnega okvira iz vsebin navzkrižne skladnosti je pripravil Marjan Dremelj iz MKGP. Mag. Mateja Žvikart iz Zavoda RS za varstvo narave je nadaljevala s predstavitvijo Naravovarstvene zahteve v navzkrižni skladnosti. Mag. Maša Kerstein iz ARSKTRP je predstavila okoljske standarde v sistemu navzkrižne … Read More