Priporočljiv dnevni odvzem silaže v poletnem času

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

DNEVNI ODVZEM SILAŽE JE ODVISEN : OD VRSTE SILOSA OD DIMENZIJ SILOSA OD VRSTE SILAŽE OD VRSTE IN KATEGORIJE DOMAČIH ŽIVALI OD DNEVNEGA OBROKA OD LETNEGA ČASA Zaradi velikih problemov s somatskimi celicami želim opozoriti na nekatere nepravilnosti, ki se dogajajo na govedorejskih kmetijah usmerjenih v prirejo mleka. PRIPOROČLJIV DNEVNI ODVZEM SILAŽE JE DEBELINE 20 cm poleti in 10 cm … Read More

Varstvo vrtnin pred sovkami

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Vlažno vreme ugaja gosenicam listnih sovk (predvsem kapusove sovke v kapusnicah), ki sprva  izjedajo liste, pozneje se  zavrtajo v glavo (npr. pri zelju), ali povzročijo, če jih je veliko, golobrst (npr. pri pesi ali blitvi). V kapusnicah je potrebno uporabiti insekticide, če najdemo 0,5-1 gosenico na rastlino. Za  varstvo kapusnic pred listnimi sovkami lahko uporabite enega izmed naslednjih pripravkov: Affirm … Read More

Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Objavljamo novico MKGP: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je dne 24.07.2020 v Uradnem listu objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 (PRP 1014–2020) za leto 2020. Za ta namen je razpisanih 8 mio EUR nepovratnih sredstev. Cilj razpisa je uvesti učinkovite in okoljsko sprejemljive tehnologije … Read More

6. Javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Objavljamo novico MKGP: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 24.07.2020 v Uradnem listu objavilo 6. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020 v višini 20 milijonov evrov. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 17. avgusta do vključno 26. oktobra 2020 do 24. ure. Več na povezavi … Read More

Predstavitev aktualnih javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 2014-2020

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Predstavitev bo potekala v petek, 7. 8. 2020, s pričetkom ob 9. uri v veliki predavalnici na sedežu KGZS – ZAVOD MURSKA SOBOTA. Predstavili bomo: Ob 9.00 uri – 1. javni razpis za podukrep 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti Ob 11.00 uri – 6. javni razpis za podukrep 4.2 – Podpora za naložbe v … Read More

Varstveni ukrepi v zelenjadnicah po toči

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Vrtnine, ki jih je poškodovala toča skrbno pregledamo in rastlinam odstranimo polomljene ali nalomljene dele listov in stebel ter poškodovane plodove. Poškodovana rastlinska tkiva omogočajo vstop škodljivim glivam in bakterijam, zato je potrebno rastline čimprej zavarovati pred boleznimi. V poškodovanih nasadih uporabimo tudi pripravke na podlagi aminokislin ali alg. S temi pripravki rastlinam pomagamo premagati nastalo stresno situacijo. Med sredstvi, … Read More

Ukrepi po toči na poljščinah

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

POLJEDELSTVO Ukrepi Pšenica Pridelek je ponekod uničen tudi 100 %, zato bo potrebno: pregledati vsako posamezno nepožeto površino in se odločiti ali žeti ali pa vse skupaj zmulčiti in podorati, Škoda na pšenici – klasi so prazni, zrnja ni, škoda 100 % – žetve ne bo. Pregledati bo potrebno vsako posamezno nepožeto pšenico in se odločiti ali žeti ali pa … Read More

14. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 za naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek v Uradnem listu objavilo javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva v višini 9 milijonov evrov. Upravičenci lahko vložijo vlogo od 10. avgusta 2020 do vključno 19. oktobra do 24. ure za naložbe v izvajanje nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali. Javni razpis potencialnim upravičencem … Read More