Podaljšanje roka setve posevkov

Alen BolkovičAktualno, Nasveti

Pobuda za podaljšanje roka setve posevkov in pokritosti tal s prezimno zeleno odejo v okviru zahtev POZ_ZEL in VOD_ZEL – odobritev podaljšanja roka setve posevkov in pokritosti tal pri zahtevi ozelenitve njivskih površin. Več informacij najdete na spodnji povezavi: Podaljšanje roka setve posevkov

Podaljšanje roka prijave na 14. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 do 18. novembra

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Objavljamo novico MKGP: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 16.10.2020 v Uradnem listu objavilo Spremembo 14. javnega razpisa za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo do vključno 18. novembra 2020 do 23.59 ure. Zaradi razglašene epidemije covid-19 se je ustavilo vse nenujno poslovanje organizacij, ki … Read More

Uveljavljanje finančne pomoči v prireji govejega mesa za obdobje od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 (de minimis)

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Objavljamo novico ARSKTRP: Namen ukrepa: Odlok se izdaja na podlagi 10., 12. in 23. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18).      Finančna pomoč se upravičencem dodeli v skladu z Uredbo Komisije (EU) 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije … Read More

POMEMBNO OBVESTILO KGZS-MS

Alen BolkovičAktualno, FFS

Obveščamo vas, da so vsi napovedani obnovitveni tečaji za izvajalce ukrepov varstva rastlin (tečaji za fitofarmacevtska sredstva) do nadaljnjega odpovedani zaradi ukrepov za omilitev in odpravo posledic Covid – 19.

Škodljivci na poru

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

POROVA ZAVRTALKA Na poru opažamo poškodbe po dopolnilnem hranjenju porove zavrtalke. Samice porove zavrtalke  z ostrim leglom zabadajo v povrhnjico listov čebulnic in nato iz nastale rane posesajo sok. V  nastalo jamico vdre zrak, zato je poškodba videti kot drobna srebrna do bela pegica. Ena samica napravi niz vbodov, ki so razporejeni v vrsti (slika 1). Slika 1: Poškodbe po … Read More

Obvestilo

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Javni zavod Krajinski park Goričko (JZ KPG) je na svoji spletni strani, pod zavihkom javni razpisi 2020 (https://www.park-goricko.org/go/1203/Javni-razpisi-2020), v okviru projekta Gorička krajina* objavil javni poziv za zasaditev in dosaditev travniških visokodebelnih sadovnjakov (različne sorte jablan). Upravičenci lahko prejmejo najmanj 5 sadik/10 arov in največ 30 sadik/60 arov v eni katastrski občini. En upravičenec lahko prejeme največ 60 sadik v … Read More

Dan Koruze 23.9.2020

Alen BolkovičAktualno

V sredo 23.9.2020 je na njivi kmetije Buček na Krajni bil tako imenovani Dan koruze. Na dogodku je bila predstavitev hibridov koruze različnih semenarskih hiš in pa tudi zanimiv strokoven spremljevalni program.

Trajnostni sodobni trendi v kmetijstvu – vabilo

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Spoštovani, čas v katerem živimo terja od nas prilagoditve na podnebne, gospodarske in zdravstvene spremembe. Zato je pomembno, da si vsak po svojih močeh prizadevamo razširiti napredna znanja za trajnostno prihodnost, ki jih je možno uporabiti čimprej – tako na področju zdrave pridelave hrane, ohranjanja virov in bio krožnega gospodarstva. Ekoci – civilna iniciativa Slovenije, Združenje za trajnostno prihodnost, s … Read More

Dobrote Slovenskih kmetij v letu 2020

JernejAktualno

Glede na dano situacijo smo v soboto, 5. septembra letos na Ptuju, le spravili enaintridesete Dobrote Slovenskih kmetij pod streho. Začetki segajo v daljno leto 1990 ko je bila prva razstava. V obdobju 1990 – 1999 je bilo ocenjenih 6801 izdelkov in podeljenih 2784 priznanj. V obdobju 2000 – 2009 je bilo ocenjenih 9465 izdelkov in podeljenih 6995 priznanj. V … Read More