Vabilo na predstavitev 3. javnega razpisa za podukrep 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij.

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Spoštovani. Vabimo vas na predstavitev 3. javnega razpisa za podukrep 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij.  Predstavitev bo potekala v torek, 28.09.2021, s pričetkom ob 13:00 uri preko aplikacije ZOOM, kot zoom webinar. Naprošamo Vas, da se na predstavitev predhodno registrirate (najpozneje do ponedeljka, 27.09.2021 do 15.00 ure), in sicer na naslednji povezavi: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_urZOgQz9THGnSrdMOyww_g Na vaš … Read More

Obvestilo – Dan koruze 2021

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Obveščamo vas, da so se organizatorji Dneva koruze Rakičan 2021 odločili, da javnega dogodka Dan koruze Rakičan 2021 ne bodo organizirali zaradi trenutnih covid razmer. Bodo pa poskusi na Biotehniški šoli in na Panviti (poskusi so na njivi od Murske Sobote v smeri Rakičan-a na desni strani) označeni s tablami, ob žetvi pa se bodo enako kot vsa leta doslej, … Read More

15 milijonov evrov za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnost

Alen BolkovičAktualno, KOPOP, Nasveti

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 10.09.2021 v Uradnem listu objavilo javni razpis za podporo vzpostavitve in razvoja nekmetijskih dejavnosti, ki bodo pripomogle k večji oziroma boljši ponudbi različnih storitev na podeželju. Omogočile bodo tudi možnosti za dodatne zaposlitve oziroma večji prihodek na podeželju oziroma na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi. Oddaja vloge je možna do vključno 17. … Read More

Alternative izboljšanja dohodka kmetijskih gospodarstev in krepitev verig vrednosti

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Vabimo vas na delavnico Alternative izboljšanja dohodka kmetijskih gospodarstev in krepitev verig vrednosti, ki se bo odvijala 10.9.2021 od 9.00 do 13.30 v predavalnici G6 in G7 (prizidek) Oddelek za gozdarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Večna pot 83 v Ljubljani. Predavatelji bodo razpravljajo o temi in zastavljenih vprašanjih s svoje perspektive:– Diverzifikacija dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu in verige vrednosti … Read More

MKGP razpisuje 15,4 mio EUR za spodbujanje ohranjanja in razvoja majhnih kmetij

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) v Uradnem listu RS objavlja tretji javni razpis za podukrep 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, s katerim je razpisanih 15,4 milijonov evrov nepovratnih javnih sredstev. Podpora je namenjena ohranjanju in razvoju majhnih kmetij, ki so razvrščene v OMD. S tem javnim razpisom bodo podprte tudi majhne … Read More

Predstavitev 18. in 19. javnega razpisa za podukrep 4.1 »Naložbe v kmetijska gospodarstva, namenjena prilagoditvi na podnebne spremembe«

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Spoštovani, Vabimo Vas na predstavitev 18. in 19. javnega razpisa za podukrep 4.1 »Naložbe v kmetijska gospodarstva, namenjena prilagoditvi na podnebne spremembe«. Predstavitev bo potekala v petek, 27.08.2021, s pričetkom ob 09:00 uri preko aplikacije ZOOM, kot zoom webinar. Naprošamo Vas, da se na predstavitev predhodno registrirate (najpozneje do četrtka, 26.08.2021 do 12.00 ure), in sicer na naslednji povezavi: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_gsrfsx-wT5e5XXHiSuAs9A Na vaš elektronski naslov, ki … Read More

Škodljive gosenice v kapusnicah in papriki

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Toplo vreme zelo ugaja pojavu in večji škodljivosti ličink moljev, ki še vedno povzročajo škodo v kapusnicah. Pri močnem napadu, to je takrat, ko najdemo povprečno več kot eno goseničico na rastlino je potrebno zatiranje. Zatiranje z insekticidi bo uspešno, če jih bomo uporabili preden se goseničice zarijejo v liste ali glave (pri zelju). Številčnost škodljivca lahko zmanjšamo, če vsako … Read More