NOVICA ARSKTRP: Zavezanci morajo poročila za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014-2020 oddati do 15. aprila

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Prejemniki sredstev za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014-2020 (PRP 2014-2020) morajo poročila o izpolnjevanju obveznosti za leto 2020 oddati do 15. aprila 2021. Poročanje se bo tudi letos izvajalo izključno v elektronski obliki, in sicer preko aplikacije »Razvoj podeželja – poročila«. S spremembo Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter … Read More

NOVICA ARSKTRP: Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2021

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2021, ki predvideva objavo 28 javnih razpisov (JR) v skupni vrednosti 183,3 milijona evrov. V okviru izvajanja Programa razvoja podeželja (PRP) 2014-2020 je bilo do 31. 12. 2020 odobrenih 88,3 % ter izplačanih 70 % vseh razpoložljivih sredstev, kar znaša 775,1 milijona evrov. … Read More

Covid sprememba zakona 11.2.2021

Alen BolkovičAktualno, FFS, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

sporočamo, da je bil v Uradnem listu št. 15/2021 objavljen Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP), ki je stopil v veljavo 4. februarja 2021. Ta v 24. členu podaljša veljavnost izkaznic o ravnanju s FFS in podaljša veljavnost potrdil o pregledu naprav za nanašanje FFS. Veljavnost tako izkaznic, kot potrdil o pravilnem delovanju naprav, se podaljša do … Read More

Predstavitev ukrepov kmetijske politike za leto 2021

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu, Nekategorizirano

Vabilo na inštruktažo 18.2.2021 Vprašanja in odgovori Navodilo za vključitev na e-usposabljanje – zoom Prezentacije: MKGP: RKG in spremembe na področju izvajanja ukrepov kmetijske politik MKGP: Sheme neposrednih plačil MKGP: Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih KOPOP, EK in OMD iz PRP 2014–2020 MKGP: Ukrep dobrobit živali v letu 2021 MKGP: Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za … Read More

40 urni tečaj s področja poljedestva

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

KGZS-KGZ Murska Sobota organizira 40 urni tečaj s področja poljedelstva, ki bo od 22.2. do 26.2.2021. Opravljeni tečaj je lahko dobra referenca za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Izobraževanje bo potekalo na daljavo preko spletne aplikacije ZOOM, vsak dan od 7.30 do 14.15 ure. Več na povezavi.

Razpisana nova nepovratna sredstva za prevzem kmetije – mladim kmetom za pomoč za zagon na voljo 10,5 milijona evrov

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu objavilo sedmi javni razpis v okviru podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. Razpisanih bo 10,5 mio evrov nepovratnih sredstev iz Programa razvoja podeželja 2014–2020. Mladi prevzemnik Jure Podobnik, ki kmetuje na 800 metrih nadmorske višine, je o svojih izkušnjah s prevzemom kmetije povedal: »Z nepovratnimi sredstvi … Read More