Od 1. januarja 2017 obvezna namestitev detektorjev ogljikovega monoksida v vseh prostorih, kjer se nahajajo kurilne naprave, odvisne od zraka (štedilniki in peči na trda goriva, kamini …)

mojcaAktualno

V Uradnem listu 100/2013 z dne 6. december 2013 je bil objavljen Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav. V pravilniku je v predzadnjem, enajstem členu zapisano: »V prostore s kurilnimi napravami, odvisnimi od zraka v prostoru, je treba CO senzorje v skladu s tem pravilnikom namestiti najpozneje do 1. januarja 2017.« Kurilne naprave, odvisne od zraka v prostoru, so … Read More

Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Ur. List RS, št. 57/2015 z dne 31.7.2015)

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Kapun Maršik Jožica, koordinatorka za DDD Radio Murski val, radijska oddaja, dne: avgust 2015 Kdaj je bila sprejeta nova uredba? Nova uredba je bila sprejeta v uradnem listu 57/2015 dne 29. julija 2015, v veljavo pa je stopila 15. avgusta 2015. Katere spremembe prinaša uredba? V primerjavi z prejšnjo uredbo prinaša ta pomembne administrativne poenostavitve saj ukinja vodenje posebnih evidenc … Read More