Predstavitve sodelovanja v Evropskem inovativnem partnerstvu

JernejAktualno

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljevanju: MKGP) bo v mesecu oktobru v sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico in posameznimi območnimi Kmetijsko-gozdarskimi zavodi po celotni Sloveniji izvedlo več predstavitev, na katerih bo podrobno predstavljeno izvajanje: Evropskega partnerstva za inovacije (EIP AGRI) v okviru ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželje 2014-2020 (v nadaljevanju: PRP 2014–2020). Pristop EIP AGRI … Read More

Sovke v solati in endiviji

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu, Nujna obvestila

Gosenice sovk (predvsem južne plodovrtke) ponovno povzročajo škodo v solati in endiviji. Trenutno so gosenice južne plodovrtke, ki smo jih odkrili pri pregledih solatnic, še v zgodnjih razvojnih stadijih. Za varstvo pred gosenicami južne plodovrtke v solati lahko uporabite enega izmed naslednjih insekticidov: Affirm,  Laser 240 SC, Lepinox Plus ali Steward. V endiviji sta za varstvo pred južno plodovrtko registrirana … Read More

Gradivo za usposabljanje kmetov za ukrep Ekološko kmetovanje v 2017

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Gradivo za usposabljanje kmetov za ukrep Ekološko kmetovanje (EK) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 v letu 2017 – osnovno usposabljanje Gradivo za usposabljanje kmetov za ukrep Ekološko kmetovanje (EK) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 v letu 2017 – nadaljevalno usposabljanje   Pripravila: Metka Barbarič

Izbor in opis sort ozimnih žit za setev v letu 2017/18

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Na njivah, ki jih bomo jeseni posejali z ozimnimi žiti želimo pridelati čim več kakovostnega zrnja. Posebno to velja za pšenico, ker je cena pri odkupu odvisna od kakovosti. Tudi pri ostalih vrstah žit je pomembno, da je pridelek čim višji in kakovosten. Da bomo dosegli ta cilj pa je poleg naravnih danosti odvisno tudi dosledno izvajanje vseh priporočenih agrotehničnih … Read More

Posvet o biovarnosti v govejih čredah

JernejAktualno, Nasveti, Osemenjevalni center za bike in vzrejališče bikov

Pod pojmom biovarnost razumemo izvajanje različnih ukrepov in postopkov za preprečitev vnosa različnih patogenih mikrobov v čredo in njihovega širjenja znotraj črede. Uvedba biovarnostnih ukrepov terja spremembo in prilagoditev navad ter obnašanja ljudi, ki delajo z živalmi. Biovarnostni ukrepi so nujni tako pri kontroli bolezni kot tudi za uspešno eliminacijo bolezni. Kužna obolenja – še zlasti pa nekatere nalezljive virusne … Read More

Predstavitev možnosti prodaje izdelkov gostom Term 3000

JernejAktualno

Na KGZS Zavod MS smo pristopili k aktivnostim promocije dopolnilnih dejavnosti, ki delujejo na območju Pomurja. V ta namen smo v četrtek 28. 09. 2017  v dvorani KGZS Zavod MS v Murski Soboti organizirali sestanek za kmetije z dopolnilno dejavnostjo, ki so bile zainteresirane za promocijo in prodajo svojih izdelkov v prostorih Term 3000. Pripravila: Jožica Kapun Maršik