Pelinolistna ambrozija – Ambrosia artemisiifolia

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010 – ODREDBA O UKREPIH ZA ZATIRANJE ŠKODLJIVIH RASTLIN IZ RODU AMBROSIA  Na posebnem nadzorovanem območju (celotna Slovenija) mora imetnik zemljišča, na katerem raste škodljiva rastlina, z namenom preprečevanja širjenja in zatiranja škodljive rastline izvesti naslednje ukrepe: – odstraniti škodljive rastline s koreninami vred ali odstraniti njihov nadzemni del na način, … Read More

Oljna ogrščica – Brassica napus L.

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Zemljišče Za oljno ogrščico so primerna globoko ilovnato peščena, grudičasta, humusna in odcedna tla, lažja peščeno ilovnata pa le, če je dovolj padavin  in so te enakomerno porazdeljene. Na kisla tla ne sejemo oljne ogrščice, pH naj bi bil 6,5. Če hočemo imeti visoke pridelke, moramo poskrbeti, da je v tleh dovolj bora in kalcija. Oljna ogrščica ne mara tudi … Read More

Poročanje dohodka iz dopolnilnih dejavnosti na upravno enoto

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Radio Ognjišče, dne: junij 2016 Kapun Maršik Jožica, koordinatorka za DDD Svetovalci na kmetijsko gozdarskih zavodih smo nosilce dopolnilnih dejavnostih že v lanskem letu opozarjali na novosti, ki jih prinaša v letošnjem letu Zakon o kmetijstvu in Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji. Kljub temu, bi želela spomniti vse nosilce dopolnilnih dejavnosti, da so dolžni po Zakonu o kmetijstvu do … Read More

Omejitev uporabe fitofarmacevtskih sredstev

mojcaAktualno

Objavljamo tehnološka navodila Omejitev uporabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS) na notranjih vodovarstvenih območjih (VVO) v skladu z Uredbo za VVO Apaško polje, ki jih je pripravila Breda Vičar NAVODILA  

Nova davčna zalonodaja – Nova davčna zakonodaja se začne uporabljati 1. januarja 2017

mojcaAktualno

Že v avgustovski številki Zelene dežele smo v članku Katastrski dohodek: bo po novem lažje? napovedali dve ugodnosti, tako z administrativnega kot tudi s finančnega vidika, ki ju uvajata Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-2) in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2R), oba objavljena v Ur. l. RS, št. 63/2016. Omenjena zakona uvajata možnost pavšalnega obdavčevanja t.i. … Read More

Od 1. januarja 2017 obvezna namestitev detektorjev ogljikovega monoksida v vseh prostorih, kjer se nahajajo kurilne naprave, odvisne od zraka (štedilniki in peči na trda goriva, kamini …)

mojcaAktualno

V Uradnem listu 100/2013 z dne 6. december 2013 je bil objavljen Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav. V pravilniku je v predzadnjem, enajstem členu zapisano: »V prostore s kurilnimi napravami, odvisnimi od zraka v prostoru, je treba CO senzorje v skladu s tem pravilnikom namestiti najpozneje do 1. januarja 2017.« Kurilne naprave, odvisne od zraka v prostoru, so … Read More

Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Ur. List RS, št. 57/2015 z dne 31.7.2015)

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Kapun Maršik Jožica, koordinatorka za DDD Radio Murski val, radijska oddaja, dne: avgust 2015 Kdaj je bila sprejeta nova uredba? Nova uredba je bila sprejeta v uradnem listu 57/2015 dne 29. julija 2015, v veljavo pa je stopila 15. avgusta 2015. Katere spremembe prinaša uredba? V primerjavi z prejšnjo uredbo prinaša ta pomembne administrativne poenostavitve saj ukinja vodenje posebnih evidenc … Read More