Obiranje cvetov žametnic

JernejAktualno

V soboto 3. avgusta so na kmetiji Kolmanič Dragota v Borejcih obirali cvetove žametnic  (Tagetes). Žametnice pridelujejo na 6 arih. Poleg tega pa še se ukvarjajo s pridelavo zelenjave in stročnic. Celoletno proizvodnjo cvetov žametnic prodajo v Avstrijo za potrebe farmacevtske industrije. Še en dokaz dobre kmetijske prakse, kako lahko na manjši kmetiji  ob majhni iznajdljivosti, poskrbimo za dodatni dohodek … Read More

Kapusova hržica nevaren škodljivec zelja in drugih kapusnic

JernejAktualno

Pri pregledih posevkov zelja sajenega po strnišču (torej za žiti ali krompirjem) smo na posameznih lokacijah opazili ličinke kapusove hržice. Odrasla kapusova hržica je nežna žuželka dolga samo 1,5-2 mm ima rjavo oprsje in rumenkast zadek. Hržice lahko prepoznamo tudi po z dolgih dlakavih tipalnicah in dlakavih krilih. Ličinka zraste do 2,5 mm je bele do rumenkaste barve. Kapusova hržica … Read More

Obnova travinja

JernejAktualno

Za obnovo travinja se odločimo zaradi zmanjševanja pridelka zelinja na enoto površine. Gre za posledico propadanja trav in detelj, v prazna mesta pa se naselijo manj vredne trave in zeli. Do zredčitve sklopa pride predvsem, zaradi pogoste in enostranske rabe. Najprimernejši čas za obnovo travne ruše je mesec september. Za Slovenijo z izvzemom Gorenjske to velja med 10. in 20. … Read More

Obvestilo obveznikom za obdelavo podatkov po metodologiji FADN za leto 2019

JernejAktualno

Vse obveznike za obdelavo podatkov po metodologiji FADN za leto 2019, ki niste oddali še nobenega poročila (denarno poročilo, gibanje doma pridelanih pridelkov, gibanje živine) prosimo, da čim prej oddate poročila vsaj za prvih 6 mesecev  kmetijskim svetovalkam za dom, družino in dopolnilne dejavnosti ali neposredno na zavod. Pripravil: Robert Jelen

Bolezni fižola

JernejAktualno

Objavljamo prispevek z naslovom Bolezni fižola, ki ga je pripravila Breda Vičar, specialistka za zelenjadarstvo.

Strniščni dosevki

JernejAktualno

Neprezimni dosevki za krmo: sudansko trava (silaža) 20 kg/ha sudanska trava (zelena krma) 18 kg/ha Za zrnje: proso 30 kg/ha ajda 80 kg/ha Za zeleni podor: Bela gorjušica 12 kg/ha Oljna redkev 20 do 30 kg/ha Facelija 12 kg/ha Prezimni dosevki za krmo: mnogocvetna ljuljka 40 kg/ha landsberška mešanica 50 kg/ha inkarnatka 30 kg/ha inkarnatka + mnogocvetna ljuljka 15 kg/ha … Read More

Glivične bolezni hrena

JernejAktualno

Trenutno v nasadih hrena opažamo bolezenska znamenja bele rje križnic in ponekod tudi črne listne pegavosti kapusnic, nemalokrat pa na hrenu povzročajo škodo tudi glive iz rodu Verticillium. Proti beli rji križnic in črni listni pegavosti kapusnic priporočamo uporabo fungicidov, saj so razmere za pojav in širjenje obeh bolezni trenutno zelo ugodne. BELA RJA KRIŽNIC (Albugo candida) Bela rja križnic … Read More

Varstvo paradižnika

JernejAktualno

Rjava žametna paradižnikova pegavost V nekaterih nasadih paradižnika se je pričela pojavljati rjava žametna paradižnikova pegavost. Omenjena bolezen se pojavlja predvsem v paradižniku v rastlinjakih, le redko na prostem. Na zgornji strani lista se najprej pojavijo bledo zelene do rumene pege. Pege so brez izrazitega roba. Na spodnji strani lista gliva oblikuje rjavo, žametno plesnivo prevleko. Spore se naglo širijo … Read More

Črna listna pegavost na paradižniku

JernejAktualno

Pridelovalce paradižnika opozarjamo na pojav črne listne pegavosti, ki se pojavlja v tem času na paradižniku na prostem in v zavarovanih prostorih. Omenjeno bolezen povzroča gliva Alternaria solani. Bolezen spoznamo po temnih sprva majhnih pegah na listih, ki so lahko okroglih ali nepravilnih oblik. Z napredovanjem bolezni se pege večajo in združujejo. Ko se pege večajo opazimo na njih značilne … Read More