Obvestilo strankam o naslovih, na katere jim Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja pošilja pošto

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Strankam, ki imajo prijavljeno začasno bivališče, Agencija poštne pošiljke pošilja na ta naslov. Več naših strank je zaradi ukrepov v zvezi z epidemijo Covid-19 na upravnih enotah prijavilo naslov začasnega bivališča. Ker imamo v našem Centralnem registru strank (CRS) več kot 100.000 fizičnih oseb, je vsak dan izvedeno samodejno osveževanje podatkov, vključno s podatki o naslovih naših upravičencev. V našem … Read More

Aktualne finančne pomoči za kmete v sklopu PKP ukrepov

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

V času epidemije se soočamo z vedno novimi ukrepi, ki jih tudi na pobudo in ob pomoči KGZS sprejema ter vsakodnevno prilagaja Vlada RS. Kljub rednim objavam jim je težko slediti, zato tokrat objavljamo združene zadnje informacije, ki veljalo na dan 28. januar 2021. Obenem OPOZARJAMO, da se s 31. januarjem 2021 izteka rok za oddajo vloge za solidarnostni dodatek za … Read More

Poziv čebelarjem k oddaji vloge za sofinanciranje nakupa čebelarske opreme

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Agencija poziva čebelarje k oddaji vlog na javni razpis za ukrep “Sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2021” in na javni razpis za ukrep “Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2021”. Javna razpisa sta bila 18. 12. 2020 objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 191/20. Sredstva so še na voljo. VEČ NA POVEZAVI

INVESTICIJSKA OLAJŠAVA V KMETIJSTVU ZA LETO 2020

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Kot že vrsto let doslej, tudi za leto 2020 velja, da je z investicijsko olajšavo možno znižati davčno osnovo iz dohodka OKOGD.  Enako kot doslej velja:  da je rok za oddajo vloge skupaj z dokazili (račun, kupoprodajna pogodba) 05.02.2021, da se upošteva že v informativnem izračunu dohodnino, lahko pa tudi z ugovorom na informativni izračun dohodnine  vloga se odda osebno … Read More

Obvestilo o vabilu na tečaj za voznike in oskrbnike pri prevozu živih živali

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Tečaj za voznike in oskrbnike pri prevozu živih živali bodo izvajali kot pooblaščeni izvajalec UVHVVR – Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin tudi v letu 2021 (skladno z Uredbo Sveta (ES) 1/2005 o zaščiti živali pri prevozu (odločba UVHVVR št. U3440-187/2019/3)). Načrtovani termini usposabljanja za pomlad 2021: – 3. februar 2021 – ON LINE- 24. februar 2021 … Read More

Rok za prenos plačilnih pravic in poziv za ureditev

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Rok za oddajo vloge za prenos plačilnih pravic, za katere prevzemnik uveljavlja osnovno plačilo za leto 2021, je 28. februar 2021. Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki prenaša plačilne pravice lahko odda Vlogo za prenos plačilnih pravic TUKAJ v elektronski ali v fizični obliki. V obeh primerih pa morata obrazec podpisati tako prenosnik kot prevzemnik. Več na povezavi:

Register kmetijskih gospodarstev v času od 11. do 24. januarja 2021 ne bo deloval.

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

V skladu z 91. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19 (Uradni list RS, št. 175/20) bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano posodobilo GERK-e (grafične enote rabe kmetijskega gospodarstva) po uradni dolžnosti, z izločitvijo vseh neupravičenih površin. V skladu s 143. členom Zakona o kmetijstvu pa tudi druge podatke, vpisane v Register kmetijskih gospodarstev … Read More

Podaljšanje protikorona ukrepov

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Objavljamo novico KGZS: Izjava za pridobitev mesečnega temeljnega dohodka za januar, februar in marec bo na voljo predvidoma 11. 1. 2021. Dostopna bo zgolj na spletnem portalu eDavki in v mobilni aplikaciji eDavki. Vloge ni mogoče vložiti v papirnati obliki.  O podaljšanju nekaterih ukrepov Vlade RS smo že pisali TUKAJ. Objavljamo še dodatne informacije in sporočilo Finančne uprave RS. Samozaposlenim, družbenikom in … Read More