Rok za oddajo Vloge za olajšave za investiranje v osnovna sredstva je 5. februar 2021

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Objavljamo novico KGZS: Rok za oddajo Vloge za olajšave za investiranje v osnovna sredstva v povezavi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo je do 5. februarja 2021 osebno ali po pošti na pristojni finančni urad. Olajšavo lahko uveljavlja zavezanec, ki dosega dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, in je v davčnem letu, v okviru kmečkega gospodinjstva ali … Read More

Kako uveljavljati nove pravice glede kmečkih pokojnin

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Objavljamo novico KGZS: S 1. januarjem 2021 se bo pričel uporabljati Zakon o dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju-ZPIZ-2H. Gre za zakon, ki izpolnjuje marsikatera pričakovanja in potrebe kmetov, za katere smo si na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) prizadevali vrsto let in rešuje kar dve težavi kmetov ob upokojitvi. To je vštevanje dokupljenih kmečkih let v pokojninsko dobo … Read More

Podaljšanje nekaterih oblik pomoči Vlade RS v času epidemije

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Objavljamo novico KGZS: Vlada RS je s sklepom za tri mesece podaljšala nekatere oblike pomoči, namenjene blažitvi posledic epidemije, ki bi se sicer iztekli s koncem leta 2020. Med drugim tudi pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka ter pomoč denarnega nadomestila zaradi odrejene karantene ali varstva otroka. Na podlagi navedenega podaljšanja ukrepov lahko kmečki zavarovanci za mesece januar, februar in … Read More

V Sloveniji se je pojavila aviarna influenca

Alen BolkovičAktualno, Nujna obvestila

Letos se je v Sloveniji ponovno pojavila visoko patogena aviarna infuenca (HPAI). Bolezen je bila ugotovljena pri prostoživečih pticah, lahko pa se pojavi tudi pri perutnini. Več na spodnjih povezavah. Priloga 1 Priloga 2 Priloga 3

Vabilo na predstavitev 17. javnega razpisa za podukrep 4.1 »PODPORA ZA NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA LETO 2020«

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Predstavitev bo potekala v ponedeljek, 30.11. 2020, s pričetkom ob 11. uri preko aplikacije ZOOM, kot zoom webinar. Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za kolektivne naložbe v ureditev zbirnih centrov in skladišč ter nakup pripadajoče opreme, v katerih se izvaja priprava primarnih rastlinskih pridelkov članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev, skupine kmetov oziroma zadruge za namen prve prodaje. Predstavili bomo: … Read More