Varstveni ukrepi v čebulnicah, kapusnicah in plodovkah

JernejAktualno

RESARJI Toplo in suho vreme zelo ugaja škodljivim resarjem, ki se trenutno intenzivneje pojavljajo in lahko povzročajo škodo na prostem kot tudi v zavarovanih prostorih. Na prostem se trenutno množično pojavljajo na čebuli in poru, škodo pa lahko povzročajo tudi na zelju paradižniku in papriki. Resarji so majhne do 2 mm žuželke.  Škodo povzročajo ličinke in odrasli resarji.  Resarji se … Read More

Predstavitev prstastega okopalnika za zatiranje plevelov v okopavinah

JernejAktualno

V torek, 11.06.2019 je na kmetiji Paldauf v Vučji vasi potekala predstavitve strojev za zatiranje plevelov v okopavinah, katere se je udeležilo 23 udeležencev. Predstavljena je bila kmetija Paldauf in mehanizacija za zatiranje plevelov, okopalniki pa so bili preizkušeni tudi na njivi. Objavljamo nekaj fotoutrinkov iz predstavitve. Pripravil: Alojz Topolovec

Predstavitev bikov Osemenjevalnega središča

JernejAktualno

Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota je 10. 5. 2019 potekala predstavitev bikov Osemenjevalnega središča. Po pozdravnih nagovorih in predstavitvi razvoja lisaste pasme v Pomurju in delovanja strokovnih služb v govedoreji skozi čas je potekala revija bikov osemenjevalnega centra. Predstavljenih je bilo 21 mladih bikov. Sledila je podelitev priznanj. Kmetija Kuzma iz Skakovcev je prejela priznanje za prispevek k razvoju lisaste … Read More

Dobrote slovenskih kmetij

JernejAktualno

Ptuj, 17 do 19.maja 2019 Letos poteka že 30. razstava Dobrote slovenskih kmetij. Svetovalke KGZS – Zavod M. Sobota smo iz pomurske regije prijavile skupno 96 izdelkov. Na razstavi lahko sodelujejo vse kmetije, ki si to želijo. Razdeljeno po skupinah: izdelki iz žit 13, mlečni izdelki 10, mesni izdelki 13, olja 17, žgane pijače 7, suho sadje 1, vino 4, … Read More