Obvestilo pridelovalcem strniščne repe

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu, Nujna obvestila

Pridelovalce strniščne repe obveščamo, da na listih repe opažamo izjede in prisotnost gosenic belinov (predvsem repnega belina, katerega gosenica je zelene barve). Za varstvo strniščne repe pred gosenicami belinov ali listnih sovk lahko v primeru večjega napada  uporabite enega izmed  registriranih insekticidov: karate zeon (0,15 l/ha, karenca je 14 dni), decis (75 ml/ha, karenca je 30 dni) ali lepinox plus … Read More

Poziv za oddajo ponudbe za izdelavo interaktivnega spletnega programa

JernejAktualno

  V okviru projekta SI-MUR-AT objavljamo poziv za oddajo ponudbe za izdelavo interaktivnega spletnega programa za načrtovanje pridelave na VVO. K ponudbi je potrebno priložiti izpolnjen obrazec deklaracija ter življenjepis strokovnjaka. Poziv za oddajo ponudbe Deklaracija

Gosenice v zelju in solatnicah

JernejAktualno, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu, Nujna obvestila

Ponovno opozarjamo, da opažamo na zelju prisotnost gosenic listnih sovk. Gosenice je potrebno zatirati preden se zavrtajo v glave. Kritično število je v povprečju ena gosenica na rastlino. Za varstvo pred gosenicami listnih sovk lahko v zelju uporabite enega izmed naslednjih insekticidov: Affirm ,  Agree WG , Bulldock EC 25, Delfin  WG, Decis 100 EC, Karate zeon 5 CS, Karis … Read More

Vabilo na Dan koruze

JernejAktualno

Vabimo vas na Dan koruze Rakičan 2017, ki bo v torek 12.9.2017 v dvorani Biotehniške šole v Rakičanu. Pripravila: Metka Barbarič Vabilo

Spravilo letošnje koruze po pozebi, suši in neurjih s točo

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Za pridelavo krme je pri nas v Sloveniji koruza še vedno na prvem mestu pri pridelavi energetsko bogate osnovne krme kot silaža in kot zrnje pri pridelavi energetsko bogate močne krme. Najboljša lastnost koruze je v tem, da v kratkem času vegetacije z njo pridelamo največ sušine in energije po hektarju. V primerjavi z drugimi travami, se pri koruzi ohranja … Read More

Program zgodnjega ugotavljanja brejosti

JernejAktualno, Laboratorij

Na Kmetijsko gozdarskem zavodu v Murski Soboti smo prvi v Sloveniji, ki smo se odločili za uvedbo ELISA testa za ugotavljanje brejosti iz vzorcev mleka. Ne gre za hormonski test, ki je zaradi morebitnih bolezenskih stanj na rodilih manj zanesljiv, pač pa za test, ki deluje na principu ugotavljanja prisotnosti specifičnih beljakovin (angleško PAG-pregnancy associated glykoproteins), ki jih izloča posteljica … Read More

Pšenična trda ali smrdljiva snet (Tilletia tritici)

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Nevarna bolezen pšenice, ki se nam je v zadnjih letih pri nas ponovno začela pojavljati. Na odkupnih mestih take okužene pšenice ne sprejemajo, spoznajo pa jo po drugačni barvi in značilnem vonju po pokvarjenih ribah (trimethylamin (TMA)). In kaj naj potem kmetovalec naredi s tako okuženo pšenico? Eno je uničevanje (zakopati v zemljo) ali pa (kot navaja avstrijska literatura) uporaba … Read More

Pelinolistna ambrozija – Ambrosia artemisiifolia

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010 – ODREDBA O UKREPIH ZA ZATIRANJE ŠKODLJIVIH RASTLIN IZ RODU AMBROSIA  Na posebnem nadzorovanem območju (celotna Slovenija) mora imetnik zemljišča, na katerem raste škodljiva rastlina, z namenom preprečevanja širjenja in zatiranja škodljive rastline izvesti naslednje ukrepe: – odstraniti škodljive rastline s koreninami vred ali odstraniti njihov nadzemni del na način, … Read More