Multiplier event: THE DIGITAL TRANSFORMATION IN THE SMART FARMING INDUSTRY: A FUTURE ORIENTED ACTION PLAN

JernejMednarodni projekti

V četrtek, 12.12.2019 je KGZMS v partnersko-projektnem sodelovanju z ITC, pod okriljem DIH AGRIFOOD organiziral celodnevni dogodek, t.i. Multiplier event THE DIGITAL TRANSFORMATION IN THE SMART FARMING INDUSTRY: A FUTURE ORIENTED ACTION PLAN, katerega namen je bil predstavitev prvih rezultatov mednarodnega projekta ERASMUS+ Spodbujanje pristopa digitalnih inovacijskih vozlišč za povečanje potenciala sodobnega kmetovanja. Predstavljeni so bili rezultati 1, 2 in … Read More

Vabilo na delavnico Vodenje evidenc in knjigovodstva za osnovne in dopolnilne dejavnosti na kmetiji ter obvezna socialna zavarovanja za kmete

JernejAktualno, Mednarodni projekti

Vabimo vas, da se udeležite delavnice Vodenje evidenc in knjigovodstva za osnovne in dopolnilne dejavnosti na kmetiji ter obvezna socialna zavarovanja za kmete, ki se bo odvijala 19.12.2018 ob 9.00 v prostorih Turistične kmetije Smodiš, Otovci 58a, 9202 Mačkovci. Delavnica bo organizirana v sklopu projekta Zeleno želimo. Program delavnice: – Predstavitev projekta Zeleno želimo – Ohranjanje in informiranje o naravni … Read More

Vabilo na delavnico Kako pridobiti in obdržati gosta oziroma kupca

JernejAktualno, Mednarodni projekti

Vabimo vas, da se udeležite delavnice Kako pridobiti in obdržati gosta oziroma kupca, ki se bo odvijala 5.12.2018 ob 9.00 v prostorih velike predavalnice Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota, Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota.  Delavnica bo organizirana v sklopu projekta Zeleno želimo. Program delavnice: – Predstavitev projekta Zeleno želimo – Ohranjanje in informiranje o naravni in kulturni dediščini – … Read More

Vabilo na delavnico Predstavitev in promocija izdelkov

JernejAktualno, Mednarodni projekti

Vabimo vas, da se udeležite delavnice Predstavitev in promocija izdelkov, ki se bo odvijala 28.11.2018 ob 9.00 v prostorih velike predavalnice Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota, Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota. Delavnica bo organizirana v sklopu projekta Zeleno želimo. Program delavnice: – Predstavitev projekta Zeleno želimo – Ohranjanje in informiranje o naravni in kulturni dediščini – Kdo so naši … Read More

Vabilo na ornitološki izlet

JernejAktualno, Mednarodni projekti

V soboto, 26. maja 2018 bo v okviru projekta Gorička krajina v Markovcih organiziran nočni izlet, ki ponuja priložnost seznanitve z življenjem in zanimivostmi nočnih ptic na Goričkem. Vljudno vabljeni! Vabilo Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Zaključen javni poziv za obrezovanje sadnih dreves

JernejAktualno, Mednarodni projekti

Obveščamo vas, da se javni poziv k vključitvi v aktivnost obrezovanja in odstranjevanja bele omele z visokodebelnih dreves z dnem 21. marca 2018 zaključuje, saj smo z naborom dreves zaključili. Vsem, ki ste izkazali zanimanje za vključitev v to akcijo ali v njej sodelujete, se najlepše zahvaljujemo. Obrezovanje in odstranjevanje pol parazitske bele omele na terenu sicer še vedno poteka. … Read More

Delavnica Ravnanje s tlemi 15.2.2018 – projekt SI-MUR-AT

JernejAktualno, Mednarodni projekti

V okviru projekta SI-MUR-AT je Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota 15.2.2018 organiziral delavnico ne temo stanje tal in ukrepi za izboljšanje rodovitnosti tal. Obremenitve tal s kadmijem in drugimi težkimi kovinami v Sloveniji sta predstavila dr. Nataša Sovič in mag. Emil Žerjal iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Maribor. Tla v Pomurju zaenkrat niso onesnažena, vendar bomo morali biti pozorni … Read More