Poskrbimo tudi za zdravo seme in rastline

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Zdravo seme in drug razmnoževalni material je pogoj za zdrav pridelek in je tudi ključnega pomena za kmetijsko proizvodnjo, kot tudi za okolje in gospodarstvo. Strokovnjaki s področja semenarstva so tudi v času epidemije s COVID-19 nenehno na terenu in kljub omejitvam zagotavljajo, da imajo pridelovalci na voljo dovolj semena in sadilnega materiala. Ne smemo si dovoliti, da bi z … Read More

Obvestilo ARSKTRP

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja začenja z izdajo odločb za kmetijsko okoljsko podnebne ukrepe (KOPOP) in ukrep dobrobit živali (DŽ) ter nadaljuje z izdajo končnih odločb za sheme neposrednih plačil za leto 2019. Povezava ARSKTRP Pripravil: Simon Seči

Pojasnilo glede zahtev imentikov rejnih živali za izdajo potrdil za namen oskrbe živali izven matične občine v času razglašene epidemije koronavirusa

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Objavljamo pojasnilo Sektorja za identifikacijo in registracijo živali na MKGP: Imetniki živali obremenjujejo sistem identifikacije in registracije živali z vlogami za izdajo potrdil oziroma izpisov iz centralnih registrov živali za oskrbo živali, če živali redijo izven občine svojega bivališča. V skladu s 3. členom Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji … Read More

Ribniški sklad prelaga razpisne roke

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil spremembe razpisnih rokov, ki jih je pripravil zaradi razglasitve epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Ribniški sklad želi s tem ukrepom vlagateljem zagotoviti varno možnost prijave na javne razpise Sklada v naslednjih mesecih. Povezava do podrobnih rokov za posamezne odprte razpise. Povezava do obvestila. Pripravil: Simon Seči