Kapusov molj

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Toplo in suho vreme zelo ugaja pojavu in večji škodljivosti ličink moljev. Ličinke molja (goseničice zelenkaste barve) v zgodnjih razvojnih stadijih izgrizejo list s spodnje strani tako, da pustijo samo povrhnjico – v listih nastanejo t.i. okenca. Nekoliko večje gosenice izjedajo v liste luknjice. Kapusov molj ima ponavadi 3-4 rodove letno. Pri močnem napadu, to je takrat, ko najdemo povprečno … Read More

Žetev letošnje koruze

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Za pridelavo krme je pri nas v Pomurju koruza še vedno najpomembnejša pri pridelavi energetsko bogate osnovne krme kot silaža in kot zrnje pri pridelavi energetsko bogate močne krme. Najboljša lastnost koruze je v tem, da v kratkem času vegetacije z njo pridelamo največ sušine in energije po hektarju.  Letos so po sušnem aprilu prišle padavine, ki so izrazito vplival … Read More

Javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Objavljamo novico MKGP: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dne 07.08.2020 v Uradnem listu objavilo javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva v višini 10 milijonov evrov, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe. Vložitev vloge poteka od 31. avgusta 2020 do vključno 4. novembra 2020 do 24. ure. Predmet podpore so naslednje naložbe … Read More

Priporočljiv dnevni odvzem silaže v poletnem času

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

DNEVNI ODVZEM SILAŽE JE ODVISEN : OD VRSTE SILOSA OD DIMENZIJ SILOSA OD VRSTE SILAŽE OD VRSTE IN KATEGORIJE DOMAČIH ŽIVALI OD DNEVNEGA OBROKA OD LETNEGA ČASA Zaradi velikih problemov s somatskimi celicami želim opozoriti na nekatere nepravilnosti, ki se dogajajo na govedorejskih kmetijah usmerjenih v prirejo mleka. PRIPOROČLJIV DNEVNI ODVZEM SILAŽE JE DEBELINE 20 cm poleti in 10 cm … Read More

Varstvo vrtnin pred sovkami

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Vlažno vreme ugaja gosenicam listnih sovk (predvsem kapusove sovke v kapusnicah), ki sprva  izjedajo liste, pozneje se  zavrtajo v glavo (npr. pri zelju), ali povzročijo, če jih je veliko, golobrst (npr. pri pesi ali blitvi). V kapusnicah je potrebno uporabiti insekticide, če najdemo 0,5-1 gosenico na rastlino. Za  varstvo kapusnic pred listnimi sovkami lahko uporabite enega izmed naslednjih pripravkov: Affirm … Read More

Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Objavljamo novico MKGP: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je dne 24.07.2020 v Uradnem listu objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 (PRP 1014–2020) za leto 2020. Za ta namen je razpisanih 8 mio EUR nepovratnih sredstev. Cilj razpisa je uvesti učinkovite in okoljsko sprejemljive tehnologije … Read More

6. Javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Objavljamo novico MKGP: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 24.07.2020 v Uradnem listu objavilo 6. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020 v višini 20 milijonov evrov. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 17. avgusta do vključno 26. oktobra 2020 do 24. ure. Več na povezavi … Read More