Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo prvi javni razpis, katerega namen je podpreti spodbujanje nekmetijskih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in podjetništva na podeželju, in sicer v višini 15 milijonov evrov.

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Namen podpore v okviru 1. javnega razpisa za podukrep 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti je podpreti vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, ki bodo pripomogle k večji oziroma boljši ponudbi različnih storitev na podeželju, kakor tudi omogočiti možnosti za dodatne zaposlitve oziroma večjega prihodka tako na podeželju kakor tudi na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi. S … Read More

Ukrepi varstva v vrtninah

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Črna listna pegavost paradižnika Pridelovalce paradižnika opozarjam na črno listno pegavost, ki se pojavlja v tem času na nekaterih območjih pri pridelavi paradižnika v zavarovanih prostorih in na prostem. Omenjeno bolezen povzroča gliva Alternaria solani. Bolezen spoznamo po temnih sprva majhnih pegah na listih, ki so lahko okroglih ali nepravilnih oblik. Z napredovanjem bolezni se pege večajo in združujejo. Ko … Read More

Ministrstvo vabi kmetije k sodelovanju na Dnevih odprtih vrat slovenskih kmetij in podeželskih projektov

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vabi k sodelovanju na Dnevih odprtih vrat slovenskih kmetij in podeželskih projektov, ki se bodo odvijali prvi teden avgusta. Vsi se vedno bolj zavedamo pomena lokalne pridelave hrane, ohranjanja podeželske krajine, preživljanja aktivnega prostega časa in dopustov na podeželju, za kar ste v prvi vrsti zaslužni vsi vi, ki se ukvarjate s kmetijstvom in … Read More