Ponovno podaljšanje covid pomoči kmečkim zavarovancem

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Zaradi podaljšanja covid ukrepov Vlade RS lahko kmečki zavarovanci za mesece april, maj in junij 2021 uveljavljajo pravico do izplačila mesečnega temeljnega dohodka oziroma povračila izgubljenega dohodka zaradi karantene ali varstva otrok. Ključne besede: Koronavirus, epidemija, vladni ukrepi, temeljni dohodek, karantena, varstvo otroka Vlada je s sklepom ponovno podaljšala nekatere oblike pomoči namenjene blažitvi posledic epidemije, in sicer do 30. junija 2021. … Read More

Podpora za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

S 1. 4. 2021 začne teči rok za oddajo vloge za pridobitev podpore za prestrukturiranje vinogradov in rok za oddajo izjave o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje vinogradov. Rok za oddajo vloge in izjave se izteče 15. 6. 2021. Vnos vloge in izjave ter pooblastilo za vnos vloge ali zahtevka (kadar vloge ali zahtevka ne vnaša vlagatelj sam) poteka elektronsko preko … Read More

Nadomestilo zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID – 19

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja obvešča, da je bil dne 18. 3. 2021 v Uradnem listu RS, številka 40/21, objavljen Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. 10. 2020 do 31. 1. 2021. Zahtevke za dodelitev finančnega nadomestila lahko vlagatelji vložijo do vključno … Read More

Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi drugega vala epidemije covid – 19

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja obvešča, da je bil dne 18. 3. 2021 v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 40/21, objavljen Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi drugega vala epidemije COVID-19, na podlagi katerega bo nosilcem kmetijskih gospodarstev dodelila finančno nadomestilo. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja bo nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki … Read More

NOVICA ARSKTRP: Zavezanci morajo poročila za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014-2020 oddati do 15. aprila

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Prejemniki sredstev za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014-2020 (PRP 2014-2020) morajo poročila o izpolnjevanju obveznosti za leto 2020 oddati do 15. aprila 2021. Poročanje se bo tudi letos izvajalo izključno v elektronski obliki, in sicer preko aplikacije »Razvoj podeželja – poročila«. S spremembo Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter … Read More