NOVICA ARSKTRP: Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2021

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2021, ki predvideva objavo 28 javnih razpisov (JR) v skupni vrednosti 183,3 milijona evrov. V okviru izvajanja Programa razvoja podeželja (PRP) 2014-2020 je bilo do 31. 12. 2020 odobrenih 88,3 % ter izplačanih 70 % vseh razpoložljivih sredstev, kar znaša 775,1 milijona evrov. … Read More

Covid sprememba zakona 11.2.2021

Alen BolkovičAktualno, FFS, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

sporočamo, da je bil v Uradnem listu št. 15/2021 objavljen Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP), ki je stopil v veljavo 4. februarja 2021. Ta v 24. členu podaljša veljavnost izkaznic o ravnanju s FFS in podaljša veljavnost potrdil o pregledu naprav za nanašanje FFS. Veljavnost tako izkaznic, kot potrdil o pravilnem delovanju naprav, se podaljša do … Read More

Predstavitev ukrepov kmetijske politike za leto 2021

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu, Nekategorizirano

Vabilo na inštruktažo 18.2.2021 Vprašanja in odgovori Navodilo za vključitev na e-usposabljanje – zoom Prezentacije: MKGP: RKG in spremembe na področju izvajanja ukrepov kmetijske politik MKGP: Sheme neposrednih plačil MKGP: Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih KOPOP, EK in OMD iz PRP 2014–2020 MKGP: Ukrep dobrobit živali v letu 2021 MKGP: Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za … Read More

40 urni tečaj s področja poljedestva

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

KGZS-KGZ Murska Sobota organizira 40 urni tečaj s področja poljedelstva, ki bo od 22.2. do 26.2.2021. Opravljeni tečaj je lahko dobra referenca za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Izobraževanje bo potekalo na daljavo preko spletne aplikacije ZOOM, vsak dan od 7.30 do 14.15 ure. Več na povezavi.

Razpisana nova nepovratna sredstva za prevzem kmetije – mladim kmetom za pomoč za zagon na voljo 10,5 milijona evrov

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu objavilo sedmi javni razpis v okviru podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. Razpisanih bo 10,5 mio evrov nepovratnih sredstev iz Programa razvoja podeželja 2014–2020. Mladi prevzemnik Jure Podobnik, ki kmetuje na 800 metrih nadmorske višine, je o svojih izkušnjah s prevzemom kmetije povedal: »Z nepovratnimi sredstvi … Read More

Obvestilo strankam o naslovih, na katere jim Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja pošilja pošto

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Strankam, ki imajo prijavljeno začasno bivališče, Agencija poštne pošiljke pošilja na ta naslov. Več naših strank je zaradi ukrepov v zvezi z epidemijo Covid-19 na upravnih enotah prijavilo naslov začasnega bivališča. Ker imamo v našem Centralnem registru strank (CRS) več kot 100.000 fizičnih oseb, je vsak dan izvedeno samodejno osveževanje podatkov, vključno s podatki o naslovih naših upravičencev. V našem … Read More

Aktualne finančne pomoči za kmete v sklopu PKP ukrepov

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

V času epidemije se soočamo z vedno novimi ukrepi, ki jih tudi na pobudo in ob pomoči KGZS sprejema ter vsakodnevno prilagaja Vlada RS. Kljub rednim objavam jim je težko slediti, zato tokrat objavljamo združene zadnje informacije, ki veljalo na dan 28. januar 2021. Obenem OPOZARJAMO, da se s 31. januarjem 2021 izteka rok za oddajo vloge za solidarnostni dodatek za … Read More

Poziv čebelarjem k oddaji vloge za sofinanciranje nakupa čebelarske opreme

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Agencija poziva čebelarje k oddaji vlog na javni razpis za ukrep “Sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2021” in na javni razpis za ukrep “Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2021”. Javna razpisa sta bila 18. 12. 2020 objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 191/20. Sredstva so še na voljo. VEČ NA POVEZAVI

INVESTICIJSKA OLAJŠAVA V KMETIJSTVU ZA LETO 2020

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Kot že vrsto let doslej, tudi za leto 2020 velja, da je z investicijsko olajšavo možno znižati davčno osnovo iz dohodka OKOGD.  Enako kot doslej velja:  da je rok za oddajo vloge skupaj z dokazili (račun, kupoprodajna pogodba) 05.02.2021, da se upošteva že v informativnem izračunu dohodnino, lahko pa tudi z ugovorom na informativni izračun dohodnine  vloga se odda osebno … Read More