Spravilo letošnje koruze po pozebi, suši in neurjih s točo

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Za pridelavo krme je pri nas v Sloveniji koruza še vedno na prvem mestu pri pridelavi energetsko bogate osnovne krme kot silaža in kot zrnje pri pridelavi energetsko bogate močne krme. Najboljša lastnost koruze je v tem, da v kratkem času vegetacije z njo pridelamo največ sušine in energije po hektarju. V primerjavi z drugimi travami, se pri koruzi ohranja … Read More

Pšenična trda ali smrdljiva snet (Tilletia tritici)

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Nevarna bolezen pšenice, ki se nam je v zadnjih letih pri nas ponovno začela pojavljati. Na odkupnih mestih take okužene pšenice ne sprejemajo, spoznajo pa jo po drugačni barvi in značilnem vonju po pokvarjenih ribah (trimethylamin (TMA)). In kaj naj potem kmetovalec naredi s tako okuženo pšenico? Eno je uničevanje (zakopati v zemljo) ali pa (kot navaja avstrijska literatura) uporaba … Read More

Pelinolistna ambrozija – Ambrosia artemisiifolia

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010 – ODREDBA O UKREPIH ZA ZATIRANJE ŠKODLJIVIH RASTLIN IZ RODU AMBROSIA  Na posebnem nadzorovanem območju (celotna Slovenija) mora imetnik zemljišča, na katerem raste škodljiva rastlina, z namenom preprečevanja širjenja in zatiranja škodljive rastline izvesti naslednje ukrepe: – odstraniti škodljive rastline s koreninami vred ali odstraniti njihov nadzemni del na način, … Read More

Oljna ogrščica – Brassica napus L.

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Zemljišče Za oljno ogrščico so primerna globoko ilovnato peščena, grudičasta, humusna in odcedna tla, lažja peščeno ilovnata pa le, če je dovolj padavin  in so te enakomerno porazdeljene. Na kisla tla ne sejemo oljne ogrščice, pH naj bi bil 6,5. Če hočemo imeti visoke pridelke, moramo poskrbeti, da je v tleh dovolj bora in kalcija. Oljna ogrščica ne mara tudi … Read More

Poročanje dohodka iz dopolnilnih dejavnosti na upravno enoto

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Radio Ognjišče, dne: junij 2016 Kapun Maršik Jožica, koordinatorka za DDD Svetovalci na kmetijsko gozdarskih zavodih smo nosilce dopolnilnih dejavnostih že v lanskem letu opozarjali na novosti, ki jih prinaša v letošnjem letu Zakon o kmetijstvu in Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji. Kljub temu, bi želela spomniti vse nosilce dopolnilnih dejavnosti, da so dolžni po Zakonu o kmetijstvu do … Read More

Gnojenje ozimnih žit ob setvi

mojcaNasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Gnojenje ozimnih žit opravimo na osnovi kemijske analize tal in gnojilnega načrta v kolobarju. Zemlji vračamo toliko hranil kot jih s pridelki v kolobarju odnesemo iz tal. Z dušikom (N) gnojimo rastline, s fosforjem (P) in kalijem (K), kalcijem (Ca) pa gnojimo tla. Tla vzdržujemo v območju dobre preskrbljenosti (C). To stanje preverjamo s kontrolo rodovitnosti tal… nasveti_gnojenje ozimnih žit

Monotoksini v koruzi

mojcaNasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Glivične bolezni povzročajo pri pridelavi hrane in krme veliko problemov po celem svetu. Vlažno vreme je za rast in razvoj plesni iz rodu Fusarium izredno ugodno. Kot smo priča v zadnjih letih se ravno ob spravilu koruze pojavi muhasto vreme, ki odločilno vpliva na higiensko kakovost pridelka. Spore plesni FUSARIOZ so prisotne na rastlinah. Zaradi ugodnih pogojev VLAGA IN TOPLOTA … Read More

Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Ur. List RS, št. 57/2015 z dne 31.7.2015)

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Kapun Maršik Jožica, koordinatorka za DDD Radio Murski val, radijska oddaja, dne: avgust 2015 Kdaj je bila sprejeta nova uredba? Nova uredba je bila sprejeta v uradnem listu 57/2015 dne 29. julija 2015, v veljavo pa je stopila 15. avgusta 2015. Katere spremembe prinaša uredba? V primerjavi z prejšnjo uredbo prinaša ta pomembne administrativne poenostavitve saj ukinja vodenje posebnih evidenc … Read More