Procesni in materialni roki v upravnih zadevah so prekinjeni

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Roki se v skladu z ZZUSUDJZ podaljšajo tako, da se iztečejo osmi dan od prenehanja veljavnosti ukrepov po tem zakonu. V soboto, 28. 3. 2020, je bil v Uradnem listu RS št. 36/2020 objavljen Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (v nadaljevanju: ZZUSUDJZ). Zakon je začel … Read More