Pleveli in škodljivci v koruzi

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Pleveli v koruzi Čeprav vemo, da je koruza, ko zraste precej robustna rastlina in ji večina plevelov takrat več ne more škodovati, je pa precej občutljiva na negativen vpliv plevelov od setve, pa nekje do 8. lista in nekoliko dlje. Poleg tega, da pleveli jemljejo koruznim rastlinam prostor, vodo, hranljive snovi, ustvarjajo tudi boljše pogoje za pojav in širjenje bolezni, … Read More

Pravilna uporaba fitofarmacevtskih sredstev in varstvo čebel

JernejAktualno, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Ljubljana, 22. 3. 2018 – MKGP skupaj z Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin skupaj (URSVHVVR) ter v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije pričenja vsakoletne aktivnosti obveščanja in ozaveščanja javnosti o pomenu pravilne uporabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS). Cilj aktivnosti je zmanjšanje tveganj za zdravje ljudi in okolje, s poudarkom na varovanju čebel, … Read More

Fungicidi in insekticidi v žitih 2018

JernejAktualno, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Objavljamo preglednici: Registrirana sredstva v Republiki Sloveniji za uporabo v žitih – fungicidi/insekticidi (na dan 21. 3. 2018) Registrirana sredstva v Republiki Sloveniji za uporabo v žitih – fungicidi/insekticidi (na dan 21. 3. 2018) – DOVOLJENI NA NUV Pripravila: Metka Barbarič

Sovke v solati in endiviji

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu, Nujna obvestila

Gosenice sovk (predvsem južne plodovrtke) ponovno povzročajo škodo v solati in endiviji. Trenutno so gosenice južne plodovrtke, ki smo jih odkrili pri pregledih solatnic, še v zgodnjih razvojnih stadijih. Za varstvo pred gosenicami južne plodovrtke v solati lahko uporabite enega izmed naslednjih insekticidov: Affirm,  Laser 240 SC, Lepinox Plus ali Steward. V endiviji sta za varstvo pred južno plodovrtko registrirana … Read More