Sodobno opremljen mlečni laboratorij omogoča natančen pregled kakovosti mleka.  Vrši se dobro vpeljana in avtomatizirana analitika mleka za potrebe selekcijske službe v Pomurju in za večje odkupovalce mleka – zadruge. Opravljamo analize mleka na:
– osnovni hranilni sestav (maščobe, beljakovine, laktoza),
– vsebnost sečnine,
– zmrziščno točko,
– vsebnost somatskih celic,
– skupno število mikroorganizmov,
– prisotnost zaviralnih snovi (antibiotiki),
– test brejosti.

Katalog metod v laboratoriju za analize mleka

Rolo MLEKO