Oddelek za kemijske analize in raziskave ima kot sestavni del Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem vodenja. Zanj sta značilna neodvisnost in nepristranskost rezultatov, s stalnim posodabljanjem kakovostne merilne opreme in izobraževanjem osebja pa zagotavljamo da so dobljeni rezultati hitri in točni.

Po področju delovanja je Oddelek za kemijske analize in raziskave razdeljen na dva dela:
– Laboratorij za analize mleka,
– Laboratorij za analize tal, krme in druge analize

Laboratorij za analize mleka si je pri Slovenski akreditaciji v letu 2016 pridobil akreditacijsko listino, s številko akreditacije LP-106 na področju preskušanja.

V laboratoriju se opravljajo preskusi z uporabo referenčnega materiala in kalibracijskih standardov z zagotovljeno sledljivostjo. Interni nadzor zagotavljamo s sekundarnim referenčnim materialom, delovnimi standardi, kontrolnimi kartami…