VODJA ODDELKA         mag. Tatjana ČEH    +386 2 539 14 24   tatjana@3lan.si
VODJA KAKOVOSTI     Sabina VAJS              +386 2 539 14 26   sabina.vajs@gov.si

TEHNIČNI IN DRUGI SODELAVCI
– Laboratorij za analize tal, krme in druge analize
Majda SLAVIČ                      +386 2 539 14 25        majda.slavic@gov.si
Robert RADOSAVLJEVIČ
Blanka BALEK

– Laboratorij za analize mleka
Klementina BALIGAČ        +386 2 539 14 41        mleko.ms@gov.si
Tatjana LAŠIČ
Fotografije