OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE ČEBULNIC!

JernejNasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu, Nujna obvestila

V čebulnicah opažamo prve poškodbe po porovi zavrtalki. Prva znamenja napada so vidna na listih, kot zaporedno nanizane majhne svetle pegice, ki nastanejo zaradi  vbodov  samice porove zavrtalke po dopolnilnem hranjenju (slika 1). Omenjena škoda ni gospodarsko pomembna.

 Slika 1: Poškodbe po dopolnilnem hranjenju

Porova zavrtalka je velika od 4 do 5 mm, pretežno črno sive barve. Iz jajčec, ki jih samica odloži v listno tkivo se  po nekaj dneh izležejo ličinke-žerke. Žerke povzročajo hujše poškodbe, saj rijejo rove v listih in po notranji strani listnih nožnic v smeri proti dnu čebulice. Napadeni listi se zvijajo, rumenijo od konic navzdol  in lahko propadejo. Pri poru napad žerk pogosto spregledamo. Velikokrat jih opazimo šele po spravilu in čiščenju, kot razpoke na bazalnem delu, na lažnem steblu pa rove in rjave bube.

Posledice napada zmanjšamo ali ublažimo z odstranjevanjem in uničevanjem poškodovanih rastlin in rastlinskih ostankov ter s prekrivanjem posevkov s protiinsektnimi mrežami ali agrokopreno in tako odraslim osebkom preprečimo dostop do rastlin in odlaganje jajčec na rastline. Zaščitne prekrivke uporabimo pred ali vsaj na začetku leta muhe in posevke odkrijemo šele po končanem letu muhe. V primeru potrebe po obdelavi tal, prekrivke odstranimo in tla obdelamo le v vetrovnem vremenu.

Za varstvo pred porovo zavrtalko lahko v česnu in šalotki uporabite pripravek Perfethion (v omenjenih čebulnicah je pripravek registriran proti porovi zavrtalki za manjše uporabe). Dovoljeni sta dve tretiranji v eni rastni dobi, v časovnem interval od 7 do 14 dni, tretira se ob pojavu škodljivca.

V nasadih pora so bili najdene prve poškodbe od resarjev. Za varstvo pred resarji sta v poru in čebuli registrirana pripravka Laser 240 SC in Laser plus. Za varstvo pred resarji v čebuli, česnu in šalotki lahko uporabite tudi pripravek Perfekthion .

 

Pripravila: Breda Vičar

Natisni