2. Open filed day

JernejAktualno

Na poskusnem polju v Lutvercih smo 24.10.2017 organizirali 2. delavnico – Open field day. Delavnica z naslovom Izvajanje alternativne agronomske prakse (AAP) priprave tal in setve pšenice na VVO je potekala od 9.00 do 13.00. Vabljeni so bili avstrijski kmetijski svetovalci, pridelovalci, mediji, slovenski kmetijski svetovalci, proizvajalci kmetijske opreme, projektni partnerji projekta SI-MUR-AT, predstavniki lokalnih skupnosti, člani območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, predstavniki šestih pomurskih govedorejskih društev, predstavniki nevladnih organizacij, predstavniki Zveze govedorejcev Pomurja, predstavniki in strokovnjaki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter predstavniki in strokovnjaki pomurskih vodnih upravljalcev. Delavnice se je udeležilo 96 udeležencev, prikazano  je biloizvajanje alternativne agronomske prakse (AAP) za kar so bili organizirani ustrezni predavatelji. Zita Flisar Novak, dr. Mario Lešnik in Anton Kovač so predstavili projekt SI-MUR-AT, poskusno polje, izvajanje konvencionalne in alternativne agronomske prakse – AAP – na vodovarstvenih območjih. Dr. Denis Stajnko je predstavil priročnik Obdelava tal in protierozijska zaščita na vodovarstvenih območjih, ki je bil tudi razdeljen med udeleženci. Dr. Denis Stajnko, mag. Marjan Dolenšek in dr. Rok Mihelič so prikazali alternativno prakso obdelave tal in setev ozimne pšenice (ravnanje z žetvenimi ostanki »Stroh management«- prikaz delovanja mulčerjev z L (INO) in Y noži (Celli), apnjenje in gnojenje – prikaz apnjenja (IGM Zagorje) in gnojenja z mineralnimi gnojili, prikaz doziranja mikrobioloških pripravkov (Micronatura), obdelava tal – AAP – rahljalnik Lemken gruber in Evers variodisc ter konvencionalna obdelava s plugom in vrtavkasto brano, setev pšenice – prikaz setve s sejalnico Great Plains v mulč in direktna setev). Na koncu je sledila strokovna razprava z izmenjavo mnenj in izkušenj, intervjuji za radio Murski val, Radio Slovenija ter pogostitev.

Kmečki glas, 15.11.2017

Kmečki glas – splet

 

 

Murski val, 24.10.2017, oddaja Za naše kmetovalce

 

Radio Slovenija, 29.10.2017,  Kmetijska oddaja

print