TEMPERATURA TAL

JernejNujna obvestila

Koruza potrebujete ogreta tla na vsaj 8 stopinj Celzija, da opravimo setev.

Soja potrebuje na 10 – 12 stopinj Celzija ogreta tla.

Oljne buče potrebujejo na 12 – 15 stopinj Celzija ogreta tla.

Temperatura tal na globini 5 cm (zelena črta) in na globini 10 cm (svetlo rjava) – meritve v Rakičanu na prodnatih, lahkih tleh. Na srednje težkih in težkih tleh so temperature nekoliko nižje.

Povzeto s spletne strani http://meteo.arso.gov.si/met/sl/agromet/recent/tsoil/

Opombe:
Podatki so pridobljeni v realnem času in so neuradni. Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov.

Pripravila: Metka Barbarič

Natisni