Agencija je izdala odločbe o pravici do sredstev za 2. javni razpis za podukrep 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

3.440 nosilcem majhnih kmetij je odobrenih 17,2 milijonov evrov. Prvi obrok v višini 70 % dodeljenih sredstev bo upravičencem izplačan že v juliju. Upravičenci morajo najpozneje v devetih mesecih od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev začeti z izvajanjem poslovnega načrta.

Več na povezavi do novice ARSKTRP.

Pripravil: Simon Seči

print