Agencija je začela z izdajo odločb mladim kmetom, ki so kandidirali na 6. javnem razpisu za podukrep 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2020

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

objavljamo novico ARSKTRP:

Agencija je izdala odločbe o dodelitvi sredstev 46 upravičencem (mladim kmetom, ki niso zaposleni na kmetiji) in jim odobrila 855.600 evrov.

Javni razpis za podukrep 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2020 je bil objavljen 31. 1. 2020, vloge pa so lahko vlagatelji oddali do 18. 3. 2020. Višina razpisanih nepovratnih sredstev je znašala do 14,4 milijonov evrov.

Na Agencijo je bilo skupno oddanih 130 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za 4,45 milijonov sredstev: za sklop A (zaposlitev upravičenca na kmetiji) je bilo oddanih 77 vlog, za sklop B (upravičenec ni zaposlen na kmetiji) je bilo oddanih 53 vlog.

Agencija je izdala odločbe za vloge, ki so prispele za sklop B, v začetku julija pa bo sledila še izdaja odločb za sklop A.

Pripravil: Simon Seči

print