Agencija je začela z izdajo odločb za izplačilo finančne pomoči zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa in proizvodnji vina zaradi epidemije Covid-19

JernejAktualno, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Objavljamo novico ARSKTRP:

Upravičencem bo v tem tednu izplačanih več kot 3,7 mio evrov pomoči.

Odločbo o odobritvi finančne pomoči zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi epidemije Covid-19 bo prejelo 3.579 nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki so utrpeli izpad dohodka za obdobje zakola, odpreme ali izvoza goveda od 13. 3. 2020 do 15. 4. 2020. Upravičencem bo že v tem tednu skupno izplačanih 0,8 mio evrov pomoči.

Odločbo o odobritvi finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi epidemije Covid-19 bo prejelo 1.922 vinarjev, ki jim bo v naslednjih dneh izplačanih 2,9 mio evrov pomoči.

Pripravil: Simon Seči

print