Alternative izboljšanja dohodka kmetijskih gospodarstev in krepitev verig vrednosti

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Vabimo vas na delavnico Alternative izboljšanja dohodka kmetijskih gospodarstev in krepitev verig vrednosti, ki se bo odvijala 10.9.2021 od 9.00 do 13.30 v predavalnici G6 in G7 (prizidek) Oddelek za gozdarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Večna pot 83 v Ljubljani.

Predavatelji bodo razpravljajo o temi in zastavljenih vprašanjih s svoje perspektive:
– Diverzifikacija dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu in verige vrednosti – teoretični koncept in izzivi: izr. prof. dr. Luka Juvančič (UL BF)
– Digitalizacija in diverzifikacija kmetijstva: Daniel Copot (DIH Agrofood)
– Trženje okoljskih storitev in diverzifikacija kmetijstva: Tanja Šumrada (UL BF)
– Vloga znanja za krepitev verig vrednosti – pogled GZS: dr. Tatjana Zagorc (GZS-ZKŽP)
– Diverzifikacija dejavnosti na kmetijah – pogled KGZS: Andreja Krt (KGZS)
– Vloga zadružništva pri diverzifikaciji kmetijstva in krepitvi verig vrednosti: Alenka Marjetič Žnider (ZZS)
– Diverzifikacija na kmetijah – primeri dobrih praks: Damjan Jerič (KGZS-M.Sobota)

Vljudno vabljeni!

Vabilo s programom (Glej str. 4!)

Pripravil: Simon Seči

print