Vabilo na predstavitev 3. javnega razpisa za podukrep 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij.

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Spoštovani. Vabimo vas na predstavitev 3. javnega razpisa za podukrep 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij.  Predstavitev bo potekala v torek, 28.09.2021, s pričetkom ob 13:00 uri preko aplikacije ZOOM, kot zoom webinar. Naprošamo Vas, da se na predstavitev predhodno registrirate (najpozneje do ponedeljka, 27.09.2021 do 15.00 ure), in sicer na naslednji povezavi: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_urZOgQz9THGnSrdMOyww_g Na vaš … Read More

15 milijonov evrov za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnost

Alen BolkovičAktualno, KOPOP, Nasveti

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 10.09.2021 v Uradnem listu objavilo javni razpis za podporo vzpostavitve in razvoja nekmetijskih dejavnosti, ki bodo pripomogle k večji oziroma boljši ponudbi različnih storitev na podeželju. Omogočile bodo tudi možnosti za dodatne zaposlitve oziroma večji prihodek na podeželju oziroma na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi. Oddaja vloge je možna do vključno 17. … Read More

MKGP razpisuje 15,4 mio EUR za spodbujanje ohranjanja in razvoja majhnih kmetij

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) v Uradnem listu RS objavlja tretji javni razpis za podukrep 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, s katerim je razpisanih 15,4 milijonov evrov nepovratnih javnih sredstev. Podpora je namenjena ohranjanju in razvoju majhnih kmetij, ki so razvrščene v OMD. S tem javnim razpisom bodo podprte tudi majhne … Read More

Vabilo na prikaz in predavanje o apnenju tal

Alen BolkovičAktualno

Spoštovani, Zaradi močne kislosti tal in pogostih ekstremnih vremenskih pojavov, imamo na kmetijskih površinah vse več težav s sušo, zbitostjo tal, z vsebnostjo težkih kovin v pridelkih, s spiranjem hranil in fitofarmacevtskih sredstev … kar zmanjšuje stabilnost in ekonomičnost pridelave. Z namenom, da se prilagodimo in z novimi spoznanji nadgradimo dobro kmetijko prakso ravnanja s tlemi smo za vas pripravili … Read More

Na dveh javnih razpisih 20 milijonov evrov za naložbe v kmetijska gospodarstva, namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe

Alen BolkovičAktualno

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 30.07.2021 v Uradnem listu objavilo dva javna razpisa iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva; operacija Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjena prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe. Višina sredstev na obeh javnih razpisih je 20 milijonov evrov, od tega je 12 milijonov evrov … Read More

Objava 2. Javnega razpisa za Sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2021

Alen BolkovičAktualno

Spoštovani, NOVICA ARSKTRP: V petek, 2. 7. 2021 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije številka 105/2021 objavljen 2. Javni razpis za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2021. Namen Javnega razpisa je posodabljanje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav.  Vlagatelji v okviru sklopa A Javnega razpisa so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane … Read More

Objava 2. javnega razpisa za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2021

Alen BolkovičAktualno

Spoštovani, NOVICA ARSKTRP: V petek, 2. 7. 2021 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije številka 105/21 objavljen drugi Javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2021. Namen ukrepa je podpora naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s čemer se izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin. Vlagatelji so lahko fizične in pravne osebe, … Read More