Seznam nosilcev KMG, ki zaradi epidemije COVID-19, ki vpliva na delo UE, ne morejo pravočasno izvesti potrebnih sprememb v RKG

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu, Nujna obvestila

Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2021 (Uradni list RS, št. 26/21) v 30. členu kot izjemno okoliščino določa tudi primer, ko upravičenec zaradi epidemije COVID-19, ki vpliva na delo upravne enote, ne more pravočasno izvesti potrebnih sprememb v RKG (ureditev GERK, sprememba nosilca KMG,…), ki so potrebne pred oddajo zbirne vloge. Več na povezavi

Ponovno podaljšanje covid pomoči kmečkim zavarovancem

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Zaradi podaljšanja covid ukrepov Vlade RS lahko kmečki zavarovanci za mesece april, maj in junij 2021 uveljavljajo pravico do izplačila mesečnega temeljnega dohodka oziroma povračila izgubljenega dohodka zaradi karantene ali varstva otrok. Ključne besede: Koronavirus, epidemija, vladni ukrepi, temeljni dohodek, karantena, varstvo otroka Vlada je s sklepom ponovno podaljšala nekatere oblike pomoči namenjene blažitvi posledic epidemije, in sicer do 30. junija 2021. … Read More

Podpora za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

S 1. 4. 2021 začne teči rok za oddajo vloge za pridobitev podpore za prestrukturiranje vinogradov in rok za oddajo izjave o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje vinogradov. Rok za oddajo vloge in izjave se izteče 15. 6. 2021. Vnos vloge in izjave ter pooblastilo za vnos vloge ali zahtevka (kadar vloge ali zahtevka ne vnaša vlagatelj sam) poteka elektronsko preko … Read More

Nadomestilo zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID – 19

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja obvešča, da je bil dne 18. 3. 2021 v Uradnem listu RS, številka 40/21, objavljen Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. 10. 2020 do 31. 1. 2021. Zahtevke za dodelitev finančnega nadomestila lahko vlagatelji vložijo do vključno … Read More

Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi drugega vala epidemije covid – 19

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja obvešča, da je bil dne 18. 3. 2021 v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 40/21, objavljen Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi drugega vala epidemije COVID-19, na podlagi katerega bo nosilcem kmetijskih gospodarstev dodelila finančno nadomestilo. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja bo nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki … Read More

Delavnica neMOČ podeželja

Alen BolkovičAktualno

Vljudno vabljeni na delavnico neMOČ podeželja, katera bo potekala 9. marca 2021, od 19.00 do 22.00 ure, preko spletne aplikacije ZOOM.    Na dogodek se je potrebno prijaviti preko naslednje povezave.   Več o projektu si lahko preberete na povezavi.   Povezava na fb.    

NOVICA ARSKTRP: Zavezanci morajo poročila za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014-2020 oddati do 15. aprila

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Prejemniki sredstev za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014-2020 (PRP 2014-2020) morajo poročila o izpolnjevanju obveznosti za leto 2020 oddati do 15. aprila 2021. Poročanje se bo tudi letos izvajalo izključno v elektronski obliki, in sicer preko aplikacije »Razvoj podeželja – poročila«. S spremembo Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter … Read More

NOVICA ARSKTRP: Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2021

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2021, ki predvideva objavo 28 javnih razpisov (JR) v skupni vrednosti 183,3 milijona evrov. V okviru izvajanja Programa razvoja podeželja (PRP) 2014-2020 je bilo do 31. 12. 2020 odobrenih 88,3 % ter izplačanih 70 % vseh razpoložljivih sredstev, kar znaša 775,1 milijona evrov. … Read More

Covid sprememba zakona 11.2.2021

Alen BolkovičAktualno, FFS, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

sporočamo, da je bil v Uradnem listu št. 15/2021 objavljen Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP), ki je stopil v veljavo 4. februarja 2021. Ta v 24. členu podaljša veljavnost izkaznic o ravnanju s FFS in podaljša veljavnost potrdil o pregledu naprav za nanašanje FFS. Veljavnost tako izkaznic, kot potrdil o pravilnem delovanju naprav, se podaljša do … Read More