Poziv za predloge tematik projektov EIP pri intervenciji Podpora za projekte EIP

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano tudi v novem programskem obdobju nadaljuje uspešno izvajanje projektov evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (EIP-AGRI) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. V Strateškem načrtu skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027 za Slovenijo bodo projekti EIP podprti v okviru intervencije Podpora za projekte EIP. Namen evropskega partnerstva … Read More

VABILO na predstavitev 1. JR za intervencijo »IRP 24 Podpora za vzpostavitev kmetijskih gospodarstev za mlade kmete, ter za intervencijo IRP 30 Medgeneracijski prenos znanja«.

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Spoštovani, VABIMO Vas na predstavitev 1. JR za intervencijo »IRP 24 Podpora za vzpostavitev kmetijskih gospodarstev za mlade kmete, ter za intervencijo IRP 30 Medgeneracijski prenos znanja«. KDAJ: petek, 08.09.2023, ob 9:00 uri LOKACIJA: KGZS – ZAVOD MS, Štefana Kovača 40, 9000 M. Sobota (velika dvorana). PREDAVATELJ: SEČI Simon, specialist za razvoj podeželja. Vabilo v prilogi.        

Opozorilo Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin glede ustreznega ravnanja v primeru poplav

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Spoštovani. Na določenih delih Slovenije je zaradi obilnega deževja prišlo do poplav. Za namen zaščite in reševanja je bil aktiviran državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah. Prednostno je treba poskrbeti za reševanje ljudi in živali.  Posredujemo kontakte Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ( UVHVVR) nosilcem dejavnosti, prizadetim v poplavah, kjer se lahko dobijo odgovori in … Read More

Ukrepi po toči na poljščinah

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Močno neurje s točo, ki je zajelo Pomurje, 13.7.2023 v jutranjih urah je zelo prizadelo poljščine. Večina poljščin je trenutno v najbolj občutljivi fazi. Tako imamo na njivah še nepožeta žita – v največji meri pšenico, ki je fazi polne zrelosti in je neurje s točo povzročilo polege in izpadanje zrnja. Koruza je fazi metličenja in oprašitve in če je … Read More

Ukrepi v zelenjadnicah po neurju s točo

Alen BolkovičAktualno

Neurje s točo je poškodovalo veliko zelenjadnic, ki jih v Pomurju pridelujemo na prostem.Na določenih območjih so poškodovane tudi zelenjadnice (predvsem plodovke) v zavarovanih prostorih. Močan veter je odkrival tudi plastenjake, toča in močan dež pa sta potem poškodovala izpostavljene zelenjadnice. Večina posevkov in nasadov bo ostala in jih ne bo potrebno preorati oz. nadomestiti z novimi. Več na povezavi.

Vabilo na predstavitev 28. javnega razpisa za podukrep 4.1

Alen BolkovičAktualno

Spoštovani. Vabimo vas na predstavitev 28. javenga razpisa za podukrep 4.1 »Naložbe v nakup kmetijske mehanizacije namenjene zmanjšanju emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva«. Predstavitev bo potekala v četrtek, 15.06.2023 ob 9.00 uri v veliki predavalnici na sedežu KGZS-ZAVOD MS Vabilo najdete na povezavi.  

Vabimo Vas na predstavitev 27. javnega razpisa za podukrep 4.1

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Spoštovani. Vabimo Vas na predstavitev 27. JR podukrep 4.1 »»Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023, za naložbe v nakup kmetijske mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov in pridelavi vrtnin«. KDAJ: petek, 26.05.2023, ob 9:00 uri LOKACIJA: KGZS – ZAVOD MS, Štefana Kovača 40, 9000 M. Sobota (velika dvorana). Vabilo in več informacij najdete na povezavi. Vljudno vabljeni!