Objavljen 8. javni razpis v okviru podukrepa M06.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v petek v Uradnem listu objavilo 8. javni razpis v okviru podukrepa M06.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. Razpisanih bo 8.932.207,66 evrov nepovratnih sredstev iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014-2020). Vsebina javnega razpisa Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Upravičenci za … Read More

Trošarine po novem!

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Upravičenci – fizične osebe lahko do 30. junija 2022 vlagajo zahtevke za vračilo trošarine za energente, porabljene za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (TRO-A) v letu 2021. Vlaganje zahtevkov za vračilo trošarine za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo je od 1.1.2022 mogoče samo v elektronski obliki preko informacijskega sistema davčnega organa. Elektronski zahtevek za vračilo trošarine se vloži v informacijski sistem … Read More

Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2021

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Spoštovani. Vsak, ki se je vključil v ukrep ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (ukrep EK), se mora vsako leto trajanja obveznosti za ta ukrep udeležiti brezplačnega šesturnega usposabljanja. Namen tega usposabljanja je, da udeleženci pridobijo znanja, ki jih potrebujejo za izvajanje ukrepa EK, saj tovrstno kmetovanje zahteva bolj zahtevno specializirano znanje in usmeritve na … Read More

Starejši kmetje ponovno upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka

Alen BolkovičAktualno

Do 31. 1. 2022 je čas za oddajo vloge za enkratni solidarnostni dodatek za kmete z nizkimi prejemki, ki so starejši od 65 let. Preberite kdo je do dodatka opravičen, navodila za izpolnjevanje obrazca, obrazec ter kam ga poslati. V Uradnem listu RS št. 206/21 objavljen Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 … Read More

Trije javni razpisi: 57,6 milijona evrov za naložbe v kmetijska gospodarstva in predelavo ter trženje kmetijskih proizvodov

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo tri javne razpise iz Programa razvoja podeželja (PRP) 2014-2020 za naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva, za naložbe, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na izvajanje nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali in za naložbe v predelavo ter trženje kmetijskih proizvodov. Javni razpisi so objavljeni iz naslova podukrepov 4.1 Podpora za … Read More

VABILO NA 6. SREČANJE MLADIH KMETOV

Alen BolkovičAktualno

Spoštovani. Zveza slovenske podeželske mladine, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vas v želji po še boljšem sodelovanju, povezovanju in spoznavanju vabimo na 6. srečanje mladih kmetov, torej vseh upravičencev do podpore iz podukrepa Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz naslova Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Spletno srečanje bo v sredo, 15. decembra … Read More

Obvestilo ekološkim pridelovalcem in predelovalcem o prijavi oziroma obnovitvi prijave v kontrolo

Alen BolkovičAktualno

Obveščamo vas, da boste vsi ekološki pridelovalci oziroma predelovalci zaključene petletne obveznosti za ukrep ekološko kmetovanje (ukrep EK) v letu 2022 predvidoma lahko podaljšati za eno leto. Če ste zaključene petletne obveznosti za eno leto podaljšali že v letu 2021, pa jih boste v letu 2022 predvidoma lahko podaljšali še za eno leto. Več v prilogi.

OBVEZNA USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA DOBROBIT ŽIVALI IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014–2020, NA PODROČJU GOVEDOREJE, ZA LETO 2021

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Vsak, ki se je vključil v ukrep dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, na področju govedoreje (ukrep DŽ, na področju govedoreje), se mora za ta ukrep udeležiti rednega štiriurnega usposabljanja. Namen tega usposabljanja je, da se udeleženci seznanijo z vsebinami povezanimi z dobrobitjo živali, ter s pridobljenim znanjem in informacijami lažje in z manj napakami … Read More