Predstavitev 2. javnega razpisa za intervencijo IRP 24 Podpora za vzpostavitev kmetijskih gospodarstev za mlade kmete, ter za intervencijo IRP 30 Medgeneracijski prenos znanja

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Vabimo Vas na predstavitev 2. javnega razpisa za intervencijo IRP 24 Podpora za vzpostavitev kmetijskih gospodarstev za mlade kmete, ter za intervencijo IRP 30 Medgeneracijski prenos znanja. Predstavitev obeh intervencij bo: v sredo, 20.03.2024 ob 09.00 uri v veliki predavalnici na sedežu KGZS – ZAVOD MS, Štefana Kovača 40, 9000 M. Sobota Vabilo Pripravil: Simon Seči

Podaljšanje roka za prijavo v kontrolo ekološkega kmetovanja, ekološkega čebelarjenja, integrirane pridelave in senene prireje

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za leto 2024 za ekološko kmetovanje, ekološko čebelarjenje, integrirano pridelavo in seneno prirejo podaljšuje rok za prijavo oziroma obnovitev prijave v kontrolo pri pooblaščeni organizaciji za kontrolo in certificiranje, in sicer do 29. marca 2024. Ker je vključenost v kontrolo eden pogojev za pridobitev plačil za intervenciji ekološko kmetovanje in ekološko čebelarjenje oziroma operacije … Read More

Objava novih razpisov MKGP

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

V petek 01.03.2024 so bili objavljeni naslednji javni razpisi, in sicer: – 2. JR IRP 24 _ Javni razpis za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2024:  https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-intervencijo-podpora-za-vzpostavitev-gospodarstev-mladih-kmetov-za-leto-2024/ – 2. JR IRP 30 _ Javni razpis za intervencijo medgeneracijski prenos znanja za leto 2024: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-intervencijo-medgeneracijski-prenos-znanja-za-leto-2024/ – JR ZA PODUKREP 5.2: Podpora za obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala … Read More

Vabilo na demonstracijski prikaz

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Objavljamo vabilo za brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse »PREPOZNAVANJE RAZLIČNIH TIPOV TAL, NJIHOVIH ZNAČILNOSTI IN PRILAGAJANJE KMETIJSKIH KULTUR TER RAZLIČNIH TEHNOLOGIJ NA POTREBE POSAMEZNIH KMETIJ«, ki bo izvedeno v petek, 15.3.2024 s pričetkom ob 8. uri v predavalnici KGZS ZAVODA MURSKA SOBOTA Za ogled praktičnega prikaza bo organiziran avtobusni prevoz. Upravičenci do udeležbe na projektu so: fizične osebe, … Read More

Obvestilo pridelovalcem česna

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Opazovalno napovedovalna služba za SV Slovenijo opozarja, da so temperature primerne za let in odlaganje jajčec česnove muhe. Muha je rjave barve, velika 8-10 mm. Jajčeca odlaga na rastline ali na zemljo v bližino rastlin. Odložena jajčeca česnove muhe so odkrili v nekaterih nasadih, kjer je česen že dosegel fazo 4 listov. Na površinah z manjšimi rastlinami česna jajčec niso … Read More

Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Objavljamo članek KGZS: S 1. januarjem se uvaja nov zdravstveni prispevek za dostop do zdravstvenih storitev Z 31. decembrom se ukinja prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Namesto njega se s 1. januarjem 2024 uvaja obvezni zdravstveni prispevek (OZP). V nadaljevanju Urška Ahlin Ganziti iz Sektorja za pravne zadeve na KGZS predstavlja novosti, ki jih uvedba OZP prinaša za kmečke zavarovance in … Read More

Pogodbe za vključitev v vzorec FADN 2024 so v pripravi

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Kar nekaj vprašanj o tem, kdaj bodo pogodbe FADN, smo prejeli oz prejemamo s strani kmetij, ki se želite vključiti med vzorčne kmetije v letu 2024. Za informacijo o pogodbah smo se obrnili na MKGP, ki se na podlagi načrta vzorčenja odloči, katere kmetije bo povabil v vzorec in tudi pripravi vzorce pogodb ter poskrbi za njihovo pošiljanje kmetijam. Po … Read More

Beljakovinsko energetske pogače za čebele

JernejMednarodni projekti

OSNOVNI PODATKI O PROJETKU Naziv ukrepa: ukrep M16 – Sodelovanje Naziv podukrepa: podukrep M16.2 – Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij Naziv projekta: »Beljakovinsko energetske pogače za čebele« (EIP) PARTNERJI PROJEKTA Partnerji projekta (18 partnerjev – 12 čebelarstev in 6 strokovnih partnerjev): VP: Emona razvojni center za prehrano d.o.o P1: Univerza v Mariboru, … Read More

Nadaljevalno/obnovitveno usposabljanje za prodajalce FFS

JernejNujna obvestila

Objavljamo termine nadaljnjih usposabljanj za izvajalce ukrepov varstva rastlin: 12. februar 2024 ob 8. uri v predavalnici KGZS zavoda Murska Sobota 12. februar 2024 ob 12. uri v predavalnici KGZS zavoda Murska Sobota 14. februar 2024 ob 12. uri v predavalnici KGZS zavoda Murska Sobota 14. februar 2024 ob 16. uri v predavalnici KGZS zavoda Murska Sobota 20. februar 2024 ob 12. uri v predavalnici … Read More