Ogled in predstavitev poskusov v okviru vrtnarske postaje pri KGZS-ZAVOD MS

JernejAktualno, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

V torek 3.7.2018 je KGZS-ZAVOD MS v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Ivancih organiziral prikaz in predstavitev poskusov. Preizkušanje sort bučk in nizkega fižola za zrnje sta predstavili Kristina Ugrinović ter Breda Vičar, preizkušanje sort cvetače in zelja pa Mojca Škof in Breda Vičar.

Varstvo paradižnika na prostem

JernejAktualno, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Pri pridelavi paradižnika se srečujemo z boleznimi in posledično tudi s škodo, ki jo povzročajo živi povzročitelji bolezni, najpogosteje glive, veliko škode pa lahko povzročijo tudi neživi  dejavniki oz. neparazitske bolezni. Med glivičnimi obolenji se pri pridelavi paradižnika na prostem v tem času pojavljata krompirjeva plesen (fitoftora) in črna listna pegavost paradižnika. Krompirjeva oz.  paradižnikova plesen Gliva napada listje, steblo … Read More

Ukrepi po toči

JernejAktualno, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

POLJEDELSTVO Ukrepi Pšenica, ječmen, rž, krmni grah, oljna ogrščica Pridelek je ponekod uničen tudi 100 %, zato bo potrebno: pregledati vsako posamezno nepožeto površino in se odločiti ali žeti ali pa vse skupaj zmulčiti in podorati, Škoda na pšenici – klasi so prazni, zrnja ni, škoda 100 % – žetve ne bo. Pregledati bo potrebno vsako posamezno nepožeto pšenico in … Read More

Varstvo paradižnika pred črno listno pegavostjo

JernejNujna obvestila

Pridelovalce paradižnika opozarjamo na pojav črne listne pegavosti, ki jo povzroča gliva Alternaria solani. Bolezen spoznamo po temnih sprva majhnih pegah na listih, ki so lahko okroglih ali nepravilnih oblik. Z napredovanjem bolezni se pege večajo. Ko se pege večajo opazimo na njih značilne koncentrične kroge, ki so eden od pomembnejših znamenj za pojav te bolezni (Slika 1). Slika 1: … Read More

VARSTVENI UKREPI V ZELENJADNICAH PO TOČI

JernejNujna obvestila

Vrtnine, ki jih je poškodovala toča skrbno pregledamo in jim, če je mogoče, odstranimo poškodovane dele rastlin. Poškodovana rastlinska tkiva omogočajo vstop škodljivim glivam in bakterijam. Posevke in nasade najprej poškropimo s pripravki na podlagi aminokislin ali alg.  Pripravke na podlagi aminokislin lahko kombinirate s fungicidi (npr. v solati lahko uporabimo fungicid, ki varuje solato pred sivo plesnijo, v čebuli … Read More

OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE KAPUSNIC

JernejNujna obvestila

V kapusnicah se v tem času intenzivneje pojavljajo kapusov molj, listne sovke, še vedno so v velikem številu prisotni tudi bolhači. KAPUSOV MOLJ V kapusnicah se v letošnjem letu zelo intenzivno pojavljajo kapusovi molji. V večini kapusnic je gospodarski prag škodlivosti z gosenicami molja prekoračen. Za varstvo pred molji lahko uporabite enega od naslednjih insekticidov: Affirm – v odmerku 1,5 … Read More