Omejitev uporabe fitofarmacevtskih sredstev

mojcaAktualno

Objavljamo tehnološka navodila Omejitev uporabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS) na notranjih vodovarstvenih območjih (VVO) v skladu z Uredbo za VVO Apaško polje, ki jih je pripravila Breda Vičar NAVODILA  

Gnojenje ozimnih žit ob setvi

mojcaNasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Gnojenje ozimnih žit opravimo na osnovi kemijske analize tal in gnojilnega načrta v kolobarju. Zemlji vračamo toliko hranil kot jih s pridelki v kolobarju odnesemo iz tal. Z dušikom (N) gnojimo rastline, s fosforjem (P) in kalijem (K), kalcijem (Ca) pa gnojimo tla. Tla vzdržujemo v območju dobre preskrbljenosti (C). To stanje preverjamo s kontrolo rodovitnosti tal… nasveti_gnojenje ozimnih žit

Monotoksini v koruzi

mojcaNasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Glivične bolezni povzročajo pri pridelavi hrane in krme veliko problemov po celem svetu. Vlažno vreme je za rast in razvoj plesni iz rodu Fusarium izredno ugodno. Kot smo priča v zadnjih letih se ravno ob spravilu koruze pojavi muhasto vreme, ki odločilno vpliva na higiensko kakovost pridelka. Spore plesni FUSARIOZ so prisotne na rastlinah. Zaradi ugodnih pogojev VLAGA IN TOPLOTA … Read More

Rok za vlaganje zahtevkov za povrnitev trošarine za leto 2016 (za fizične osebe) se izteče 30. junija!

mojcaNujna obvestila

Rok za vlaganje do konca junija Minulo leto 2016 je pri povrnitvi trošarine za goriva, ki se uporabljajo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije praktično običajno, čeprav je s 1. 8. 2016 začel veljati nov Zakon o trošarinah. Ta določa daljši rok za vlaganje zahtevkov za fizične osebe in sicer do 30.6. tekočega leta za preteklo leto in možnost elektronskega … Read More

Nova davčna zalonodaja – Nova davčna zakonodaja se začne uporabljati 1. januarja 2017

mojcaAktualno

Že v avgustovski številki Zelene dežele smo v članku Katastrski dohodek: bo po novem lažje? napovedali dve ugodnosti, tako z administrativnega kot tudi s finančnega vidika, ki ju uvajata Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-2) in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2R), oba objavljena v Ur. l. RS, št. 63/2016. Omenjena zakona uvajata možnost pavšalnega obdavčevanja t.i. … Read More

Od 1. januarja 2017 obvezna namestitev detektorjev ogljikovega monoksida v vseh prostorih, kjer se nahajajo kurilne naprave, odvisne od zraka (štedilniki in peči na trda goriva, kamini …)

mojcaAktualno

V Uradnem listu 100/2013 z dne 6. december 2013 je bil objavljen Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav. V pravilniku je v predzadnjem, enajstem členu zapisano: »V prostore s kurilnimi napravami, odvisnimi od zraka v prostoru, je treba CO senzorje v skladu s tem pravilnikom namestiti najpozneje do 1. januarja 2017.« Kurilne naprave, odvisne od zraka v prostoru, so … Read More