Bolezni čebulnic

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

ČEBULNA PLESEN

Na čebuli opažamo okužbe s čebulno plesnijo. Vremenske razmere so zelo ugodne za pojav in širjenje čebulne plesni.

Priporočamo varstvo čebule  z enim od naslednjih fungicidov:

Armetil MRidomil Gold MZ Pepite (uporaba obeh pripravkov ni dovoljena na VVOI in na območjih iz načrta upravljanje voda- za pridelovalce vključene v KOPOP), Chamane,  Champion 50 WG, Champ formula 2 FLOCuproxat, Penncozeb 75 DG,  Cuprablau Z 35 WP/WG, Mirador 250 SC,  Ortiva, Zaftra AZT 250 SC, Zoxis 250 SC. 

ČESNOVA RJA

V česnu se pojavlja česnova rja. Na listih česna okuženih rastlin so značilne pege polne spor rumene do oranžne barve. Za varstvo česna pred rjo so registrirani pripravki: Cuprablau Z 35 WP (karenca je 3 dni), Ortiva, Mirador 250 SC, Zaftra AZT 250 SC (karenca je 14 dni), Luna experience (karenca je 7 dni).

Pripravila: Breda Vičar

Natisni