Cikel Kmetijski tečaj v organizaciji Društva za biološko-dinamično gospodarjenje Podravje

JernejNekategorizirano

V februarju 2020 sta se 2 kmetijska svetovalca KGZ Zavod MS udeležila cikla Kmetijskega tečaja, ki ga je organiziralo Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje Podravje na waldorfski šoli v Mariboru. Tečaj vodi predsednik društva g. Drago Purgaj, ki je dolgoletni biodinamični pridelovalec in ima izjemno bogato in široko znanje ter izkušnje s področja biodinamike.

Tečaj je namenjen spoznavanju osnov biodinamike in sestoji iz teoretičnega in praktičnega dela. V prvem delu smo spoznavali izvorni Kmetijski tečaj dr. Rudolfa Steinerja iz l. 1924 v Koberwitzu, ki je sprožil enega največjih premikov v razumevanju kmetijske pridelave v novejši zgodovini.

V drugem delu, ki bo potekal meseca aprila pa se bomo biodinamike lotili tudi v praksi. Pri tem bo ospredju biodinamičen način kompostiranja, izdelava biodinamičnih preparatov in njihova uporaba, kjer se bomo neposredno srečali z obdelavo tal, gnojenjem, zaščitnimi in drugimi ukrepi v različnih kmetijskih panogah (poljedelstvu, vrtnarstvu, vinogradništvu, sadjarstvu…).

Zakaj biodinamika?

»Raziskave znanstvenikov z Nove Zelandije, izsledke katerih je objavila revija Science v svoji 260. številki, so pokazale, da obdelava tal na običajen način z mineralnimi gnojili in kemijskimi “zaščitnimi” sredstvi (kot so razni pesticidi ali insekticidi) dolgoročno izčrpava prst, uničuje njegovo rodovitnost in povzroča večanje različnih oblik bolezni ter čezmeren razvoj živalskih “škodljivcev”. Rodovitnost prsti z zmanjšanimi “stranskimi” učinki ohranja ekološka obdelava tal, medtem ko biodinamični način obdelave tal edini povečuje rodovitnost (povečuje odstotek hranilnih snovi v zemlji) in zmanjšuje različne oblike škodljivih posledic kmetovanja za človeško družbo in naravo.

Vir: http://biodinamika-podravje.si/narediti-crto-cez-sodobno-industrijsko-kmetovanje/

Koristi biodinamike bistveno presegajo okvir kmetijsko-pridelovalnih subjektov. Poleg pridelave zdrave hrane, z obilico pozitivnih vplivov na okolje, tudi na vodovarstvenih območjih, izstopa njena izobraževalna aktivnost. Poleg organiziranega izobraževanja pridelovalcev in drugih, so biološko-dinamična gospodarstva odlična podpora izobraževanju naravoslovja, predvsem kmetijstva in živilstva, prav tako pa tudi družboslovja in humanistike, kajti številna so svojo osnovno poslanstvo obogatila s poskusnimi polji, programi za rehabilitacijo ljudi s prilagojenimi potrebami, centri za praktikum, waldorfsko izobraževanje ipd. Rezultati biodinamike se odražajo v uspešnem prestrukturiranju kmetij ter visoki stopnji samozaposlitev.«

Vir: http://biodinamika-podravje.si/bd-v-praksi/biodinamika-v-luci-aktualnih-dogajanj/

Zapis pripravila: Sonja Bertalanič, mag. varne prehrane

Natisni