Črna listna pegavost na paradižniku

JernejAktualno

Pridelovalce paradižnika opozarjamo na pojav črne listne pegavosti, ki se pojavlja v tem času na paradižniku na prostem in v zavarovanih prostorih. Omenjeno bolezen povzroča gliva Alternaria solani. Bolezen spoznamo po temnih sprva majhnih pegah na listih, ki so lahko okroglih ali nepravilnih oblik. Z napredovanjem bolezni se pege večajo in združujejo. Ko se pege večajo opazimo na njih značilne koncentrične kroge, ki so eden od pomembnejših razpoznavnih znamenj te bolezni. Če je peg na listih veliko se ti začnejo sušiti. Gliva lahko okuži tudi plodove. Pri varstvu paradižnika pred to boleznijo bomo uspešni, če bomo začeli izvajati varstvene ukrepe dovolj hitro. Med varstvenimi ukrepi so pomembni: skrb za zračnost nasadov – v rastlinjakih intenzivno prezračevanje, redčenje listne mase in uporabo v ta namen registriranih fungicidov.

Za varstvo paradižnika pred črno listno pegavostjo lahko uporabite enega od naslednjih pripravkov:
a) V zavarovanih prostorih: Cuprablau Z 35 WP- 3 kg/ha (karenca- 3 dni – za paradižnik za svežo uporabo in 10 dni za paradižnik za predelavo), Ortiva – 1 l/ha, Mirador 250 SC – 1 l/ha, Zaftra AZT 250 SC (karenca je 3 dni), Sercadis plus -1 l/ha (karenca je 3 dni), Serenade ASO – 8 l/ha (karenca ni potrebna).
b) Na prostem je dovoljena uporaba: Acrobat MZ WG -2 kg/ha (karenca- 3 dni), Avtar 75 NT – 2 kg/ha (karenca- 3 dni), Cuprablau Z 35 WP- 3 kg/ha (karenca- 3 dni – za paradižnik za svežo uporabo in 10 dni za paradižnik za predelavo), Dithane M-45 ali Dithane DG Neotc – 2 kg/ha (karenca-3 dni); Forum MZ WG – 2 kg/ha (karenca- 3 dni), Folpan 50 SC -2,4 l/ha (karenca- 10 dni), Gett -2,5 kg/ha (karenca- 3 dni), Mankoz 75 WG – 2 kg/ha (karenca- 3 dni), Manfil plus 75 – 2 kg/ha (karenca- 3 dni), Pergado MZ –2,5 kg/ha ( karenca-3 dni), Serenade ASO- 8 l/ha (karenca- ni potrebna), Sercadis plus -1 l/ha (karenca je 3 dni), Mavita 250 EC-0,5 l/ha (karenca – 7 dni), Score 250 EC (karenca – 7 dni), Ortiva – 1 l/ha, Mirador 250 SC – 1 l/ha, Zaftra AZT 250 SC (karenca je 3 dni).

Pripravila: Breda Vičar

Natisni