Delavnica Ravnanje s tlemi 15.2.2018 – projekt SI-MUR-AT

JernejAktualno, Mednarodni projekti

V okviru projekta SI-MUR-AT je Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota 15.2.2018 organiziral delavnico ne temo stanje tal in ukrepi za izboljšanje rodovitnosti tal.

Obremenitve tal s kadmijem in drugimi težkimi kovinami v Sloveniji sta predstavila dr. Nataša Sovič in mag. Emil Žerjal iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Maribor. Tla v Pomurju zaenkrat niso onesnažena, vendar bomo morali biti pozorni pri gnojenju s fosfornimi in z organskimi gnojili.

Univ.prof. dr. Denis STAJNKO iz Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze Maribor je imel obširno predavanje o obdelavi tal. Povedal je kako z obdelovanjem tal kvarimo nosilnost in lastnosti tal. Obrazložil je pomen in namen ohranitvene obdelave tal in predstavil nove tehnologije pri obdelavi tal. Na vodovarstvenih območjih ima prednost ohranitvena obdelava tal, ker zmanjšuje spiranje nitratov in pesticidov v podtalje.

Izvajanje alternativne agronomske prakse AAP na poskusnih poljih v okviru projekta SI-MUR-AT sta predstavili Zita FLISAR NOVAK in  Breda VIČAR iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota. Predstavili sta pomen KOPOP ukrepov vezanih na obdelavo tal POZ_KONZ – konzervirajočo obdelavo tal in POZ_MEHZ – mehansko zatiranje plevelov . V Pomurju izvajajo mehansko zatiranje plevelov le 4 kmetije, konzervirajočo obdelavo tal pa 717 kmetij na 15.000 hektarjih, vendar pretežno za setev prezimnih in neprezimnih dosevkov in manj za setev glavnih posevkov.

Delavnica je bila interdisciplinarna. Udeležili so se je kmetijski strokovnjaki, kmetijski svetovalci, kmetje, upravljavci vodovodov, strokovnjaki iz Nacionalnega laboratorija za zdravje in okolje in univerzitetni profesorji in novinarji. Razprava je bila burna predvsem pri onesnaževanju tal s težkimi kovinami. Do novih tehnologij pri obdelavi tal so bili zadržani, ker zahtevajo nov pristop in nove investicije. Delavnice na temo ravnanja s tlemi na območju Pomurja že dolgo ni bilo, zato je bila koristna za vse prisotne.

Pripravila: Zita Flisar Novak

print