Dobrote slovenskih kmetij

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Kmetije so na letošnjo razstavo prijavile 904 izdelke. Po obdelavi podatkov  koncem februarja 2020  smo začeli z ocenejevnaji posameznih skupin.

Ocenjeni so vzorci kisov, kompotov, konzerviranih vrtnin, sokovi, suhega sadja in marmelade. Rezultati ocenjenih skupin so vidni na internenti strani. http://www.dobroteslovenskihkmetij.si/index.php/ocenjevanja/rezultati-ocenjevanj-2020

Zaradi pojava epidemije virusa COVID 19 smo morali prekinit ocenjevanja,  ki so bila datumsko že splanirana v mesecu marcu, aprilu. Te datume bomo uskladili na nove termine  takoj ko bo možno po končanih ukrepih epidemije. Vse izdelke, ki so jih kmetije prijavile v ocenjevanje bomo tako v nadaljevanju senzorično ocenili ( to so:  mlečni in mesni izdelki, izdleki iz moke,  čaji,  olja,  sadjevci, vina,  žganja in  med ).  Vse kmetije bodo tako tudi v letošnjem ocenjevnaju prejele priznanja.

Zaradi epidemije se bo tudi datum dogodka kot je bil planiran  15. do 17. maja 2020  prestavil na poznejši datum. Na prireditvi 31. Dobrot slovenkih kmetij  na Ptuju  bomo slovenskim kmetijam podelili priznanja za prejete ocene izdelkov.  Nov datum prireditve bomo uskladili in objavli ter vse kmetije tudi obvestili o novem datumu. Sama prireditev bo namenjena močnemu trženju dobrot slovenskih kmetij in podelitvi priznanj ter strokvonomeu programu, ki bo potekal v času prireditve.

Do takrat, pa vabimo slovenske potrošnike, da  za svoje prehranske potrebe  obiščejo slovenske kmetije in se oskrbijo z dobrotami, ki jih le  pridelajo, predelajo in ponudijo na trgu. Gre za slovensko hrano, ki je še kako pomembna sedaj v kriznih časih. 

Pripravil: Peter Pribožič

Natisni