Dobrote Slovenskih kmetij v letu 2020

JernejAktualno

Glede na dano situacijo smo v soboto, 5. septembra letos na Ptuju, le spravili enaintridesete Dobrote Slovenskih kmetij pod streho.

Začetki segajo v daljno leto 1990 ko je bila prva razstava. V obdobju 1990 – 1999 je bilo ocenjenih 6801 izdelkov in podeljenih 2784 priznanj.

V obdobju 2000 – 2009 je bilo ocenjenih 9465 izdelkov in podeljenih 6995 priznanj.

V obdobju 2010 – 2019 pa že 12131 ocenjenih izdelkov in podeljenih 10439 priznanj.

Vzpostavljen je sistem senzoričnih ocenjevanj, na katerih ocenjujejo izobraženi in izkušeni ocenjevalci na podlagi pravilnikov o ocenjevanju za posamezno skupino izdelkov, ki so usklajena z pravilniki oz. standardi, ki veljajo za prehranske izdelke.

Ocenjujejo se naslednje skupine izdelkov: izdelki iz žit, mlečni izdelki, mesni izdelki, kisi, kompoti, konzervirane vrtnine in drugi pridelki, sadni in zelenjavni sokovi in nektarji, suho sadje, žgane pijače, sadjevci, olja, domače marmelade, džemi in sadni namazi, vina, čaji in med.

Iz zgornjih podatkov lahko razberemo, da se je povečeval % ocenjenih izdelkov v vseh obdobjih. Veliko je k temu razvoju prispevala tudi Kmetijska svetovalna služba, saj si že od začetka prizadeva in spodbuja razvoj kakovostnih izdelkov in razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

V letu 2020 je bilo prijavljenih skupno 946 izdelkov, 835 ocenjenih izdelkov, od tega 520 zlatih, 208 srebrnih in 107 bronastih priznanj, ter podeljenih 91 znakov kakovosti. Znaki kakovosti so bili letos podeljeni zadnjič, pripravlja se nov osnutek in sistemska nadgradnja v okviru državne razstave Dobrote slovenskih kmetij.

Svetovalke za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota smo letos prijavile na ocenjevanje 88 izdelkov iz naših kmetij. Prijavljeni so bili izdelki iz naslednjih skupin: čaji, kompoti, konzervirane vrtnine, mesni izdelki, marmelade, med, mlečni izdelki, olja, sokovi, suho sadje, vina, žganja, izdelki iz žit.

Od tega je bilo podeljeno 41 zlatih priznanj, 18 srebrnih priznanj, 22 bronastih priznanj in 11 znakov kakovosti.
Ponudniki so z svojimi dobrotami predstavljeni v digitalnem katalogu na straneh Dobrote slovenskih kmetij.

Pripravila Ana Petrovič uni.dipl.ing.agr., koordinatorka

Natisni