Dogodek evropskega partnerstva za inovacije

JernejMednarodni projekti

Bled, Festivalna dvorana, 22. november 2023

Foto: MKGP

Drugi dan 38. Tradicionalnega posveta Javne službe kmetijskega svetovanja je potekal dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP. Na tem dogodku je KGZS – Zavod Murska Sobota kot vodilni partner predstavil projekt Precizno kmetijstvo in digitalizacija za bolj trajnostno pridelavo poljščin in zelenjave.

Na letnem dogodku Evropskega partnerstva za inovacije – EIP je bilo predstavljeni 12 novih projekti EIP v začetni fazi izvajanja, ki naslavljajo aktualne izzive v kmetijstvu, kot so na primer napredne digitalne tehnologije za pridelavo kakovostne hrane, precizno kmetijstvo in digitalizacija za bolj trajnostno pridelavo poljščin in zelenjave, tehnološke rešitve za zaščito pridelka pred pozebo v sadovnjakih, ekološka pridelava hmelja in še mnogo več. Za spodbujanje tovrstnih projektov so bili z letošnjim letom uvedeni tudi inovativni posredniki, ki delujejo v okviru javne službe kmetijskega svetovanja in so regijsko razporejeni po vseh osmih kmetijsko gozdarskih zavodih. Namen projektov EIP je, da kmetovalci, svetovalci, raziskovalci in drugi ustrezni akterji skupaj obravnavajo praktične probleme in zanje poiščejo praktične rešitve, ki jih nato preizkusijo v praksi na kmetijskih gospodarstvih (na primer v hlevu, na polju, v trajnem nasadu ali v proizvodnji). Preizkušene praktične rešitve in znanje o doseženih rezultatih pa se razširjajo med druge kmete in med širšo javnost.

Foto: MKGP

Predstavili so se naslednji projekti:

 1. Beljakovinsko energetske pogače za čebele
 2. Zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov z načrtno odbiro plemenskih svinj in merjascev
 3. Z naprednimi tehnologijami do kakovostne hrane (FRESH@FOOD)
 4. Visokostorilna in trajnostna vzreja tekačev pasme krškopoljski prašič s pomočjo preciznih krmilnih avtomatov
 5. Strokovna izhodišča za ekološko pridelavo hmelja v Sloveniji (EKOHMELJ)
 6. Optimizacija porabe energije pri reji govedi rjave pasme
 7. Inovativni protipožarni model celostne revitalizacije kmetij
 8. Optimizacija biološke razgradnje gnojevke za zmanjšanje izgub dušika in njena raba v kmetijstvu
 9. Precizno kmetijstvo in digitalizacija za bolj trajnostno pridelavo poljščin in zelenjave
 10. Spirulina, superživilo s slovenskih kmetij (EIP Modrozelena)
 11. Valorizacija stranskih proizvodov v rastlinski pridelavi z uvajanjem sodobnih konceptov in tehnologij krožnega biogospodarstva na kmetijah (EIP ŽUŽ)
 12. Tehnološke rešitve za zaščito visokokakovostnega pridelka pred negativnimi vplivi pozebe v sadovnjakih (POZEBA)

Povezave:

https://www.kgzs.si/jsks/posvet

https://skp.si/prp-2014-2020-2022/evropsko-partnerstvo-za-inovacije

Novica, fotogalerija in posnetki s posveta:

https://skp.si/novice/dvanajst-novih-projektov-s-podrocja-inovacij-v-kmetijstvu-eip?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nove2-e-novice-mreze-za-podezelje-23-6-2022_110

 1. posvet Javne službe kmetijskega svetovanja – 1. dan https://www.youtube.com/watch?v=hM4o2qoFLfQ
 2. posvet javne službe kmetijskega svetovanja – 2. dan https://www.youtube.com/watch?v=sN4Lts_-Dsg

 

print