Naziv projekta: LUŠTna tržnica
Projekt sofinanciran iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja

Partnerji v projektu:

 • Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče
 • ZRP Pomelaj z.o.o., Mala Polana 103, 9225 Velika Polana
 • KGZ Murska Sobota, Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota
 • Kulturno društvo Beltinci, Mladinska ulica 2, Beltinci, 9231 Beltinci

Obdobje izvajanja operacije: 1.1. 2020 – 31.10. 2020

OPIS:

V družbi Paradajz smo v obdobju poslovanja zaznali povečano povpraševanje tudi po kakovostnih, domačih produktih, ki jih družba Paradajz ni zmogla zagotoviti. Z otvoritvijo prodajnega mesta smo vzpostavili tudi sodelovanje z majhnim številom lokalnih pridelovalcev drugih kakovostnih produktov. S povezovanjem večjega števila lokalnih pridelovalcev bi lahko povečali ponudbo in posledično s tem tudi prihodke celotni verigi. Z vzpostavitvijo tržnice na lokaciji v Renkovcih in nakupom 10 stojnic bomo lahko ponudili lokalnim pridelovalcem dostop do potencialnih strank, ki jih je družba Paradajz že pridobila in so redni obiskovalci naše  prodajalne. Prav tako bomo z nakupom transportnega vozila lokalnim pridelovalcem omogočili dostavo na tržnico in po potrebi tudi nadaljnjo prodajo od vrat do vrat. (gre za dostavo raznim gostincem oz. ponudnikom kulinarike, javnim zavodom, drugim tržničarjem itd.)  Z izobraževanjem o pomenu kratkih dobavnih verig bomo skušali povezati tudi ostale kmetovalce v celotnem območju LAS-a »Pri dobrih ljudeh« ter jim ponuditi dostop do končnih kupcev skozi tržnico v Renkovcih. S vključitvijo posameznih dogodkov (razstava remenk, lupanje kukurce, Martinovanje, Teden SLO paradižnika, Tekmovanju v kuhanju pasate) ki se bodo odvijali  v sklopu Luštne tržnice bi promovirali in ohranili lokalno tradicijo. Namen operacije je ustvariti celostno podobo blagovne znamke LUŠT in z aktivnostmi operacije vključiti čim več prebivalcev k implementaciji skupnih ciljev.

CILJI:
 • Cilj je pospeševanje prodaje in raba lokalnih produktov
 • Cilj operacije je aktiviranje podjetniških potencialov na podeželju, krepitev ekonomske moči prebivalstva ter oblikovanje tržno zanimivih proizvodov
 • Cilj  operacije je povečati prepoznavnost Prekmurja ter ohraniti in promovirati lokalno tradicijo.
 • Cilj tržnice je  izboljšanje kakovosti življenja lokalnih prebivalcev
 • Cilj operacije je aktiviranje podjetniških potencialov na podeželju, krepitev ekonomske moči prebivalstva ter oblikovanje tržno zanimivih proizvodov
GLAVNE DEJAVNOSTI:
 • Organizacija prireditev, dogodkov in delavnic
 • Promocija
 • Postavitev kolesarnice in nakup servisnega stojala za kolesarje
 • Organizacija kulinarične ture
 • Neposredna prodaja končnim kupcem bo razširila dejavnost podjetja, omogočila doseganje višje razlike v ceni, skrajšala verigo do kupca
PRIČAKOVANI REZULTATI IN CILJNE VREDNOSTI:
 • dva (2) nova kulinarična produkta
 • razvili bomo mrežo pridelovalcev kateri bodo iz celotnega območja LAS
 • ustvariti eno (1) delovno mesto za namen realizacije  projekta kot tudi trajnega  delovanja Luštne tržnice in dostave od vrat do vrat
 • nov turistični program , produkt in storitev osnovanih na kulturni in naravni dediščini območja LAS
 • nadgrajevanje proizvodnega programa z dodatnim vpeljevanjem »nišnih« izdelkov glede na zahteve kupcev