Program: Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020

Časovno obdobje: september 2017 – februar 2020

Vrednost projekta: 836.515,00 EUR

Glavni cilj projekta je vzpostaviti in vpeljati nove turistične ponudbe, ki bodo temeljile na vključevanju dediščine v povezavi s podeželskimi proizvodi ter nudile nove turistične izkušnje ciljnim skupinam po eni strani ter povečale tržno učinkovitost z razvojem trajnostnega turizma.
Sprememba, ki bi jo želeli doseči s projektom, se bo uresničila skozi rezultat projekta: večja privlačnost čezmejnega območja, ki temelji na novem turističnem izdelku, z vključeno dediščino in povezanimi izdelki iz podeželja.
Neposredni vplivi projekta bodo: vzpostavljeni skupni čezmejni turistični proizvod, povečano število obiskovalcev na kraju dediščine, tri majhne naložbe v infrastrukturo povezane z dediščino, in akterji, vključeni v usposabljanje.

Naložbo je podprl: