Program: Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)

Tema: HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-22: Assessing the impacts of digital technologies in agriculture – cost, benefits and potential for sustainability gains

Projekt: QuantiFarm: Assessing the impact of digital technology solutions in agriculture in real-life conditions

Trajanje: Julij 2022 – December 2025

Skupni stroški: 7.397.382 EUR

Spletna stran: https://quantifarm.eu/

Spremljajte nas:

Facebook

Twitter

LinkedIn

YouTube

SlideShare

Instagram

S ciljem oceniti vpliv digitalizacije v kmetijstvu, bo QuantiFarm razvil in uvedel okvir za presojo učinkovitosti in uspešnosti digitalnih orodij, ki obljubljajo posodobitev kmetovanja. Strategija projekta QuantiFarm skrbi, da projekt ustrezno zajema in predstavlja evropsko raznolikost. V številkah to pomeni: 30 testnih primerov, lociranih v več kot 20 državah, v 10 (od 11) biogeografskih regijah po vsej Evropi, ki bodo potekali na 100 komercialnih kmetijah iz 7 kmetijskih sektorjev na 20 pridelkih in živalih. Podatki, zbrani v okviru vseh 30 testnih primerov, bodo prenešeni v t.i. QuantiFarm Toolkit orodje, ki bo namenjeno povečanju ozaveščenosti in kot podpora odločanju o uporabi digitalnih tehnologij v kmetijstvu. Ustanovljena bo Digitalna inovacijska akademija QuantiFarm, ki bo kmetom omogočila izbiro najboljših tehnologij prilagojenih njihovim individualnim potrebam, kmetijskim svetovalcem pa izobraževanje po pristopu »Train-the-Trainer«.

KGZS Zavod Murska Sobota upravlja testni primer v Sloveniji, kjer se bo na poljedelskih kmetijah v alpskem svetu testiralo uporabo digitalnih orodij za poslovno odločanje in načrtovanje proizvodnje ter drugih digitalnih tehnologij v kmetijstvu.

Več informacij na spodnji povezavi:

QuantiFarm – Press Release – SLO

Projekt je financiran iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije 2020, v okviru pogodbe o dodelitvi sredstev št. 101059700.