Objavljamo Interaktivni spletni program za načrtovanje pridelave na vodovarstvenih območjih, ki omogoča izdelavo načrtov pridelave na vodovarstvenih območjih in izven njih ter predinvesticijsko analizo z upoštevanjem vseh zakonskih omejitev vezanih na vodovarstvenih območjih in sistemov okoljskih podpor. Interaktivni spletni program je izdelan v okviru projekta SI-MUR-AT in sofinanciran s strani Evropske unije znotraj Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.

Interaktivni spletni program za načrtovanje pridelave na vodovarstvenih območjih

Email: si-mur-at@farm-manager.si
Geslo: test123

Interaktives Internetprogramm zur Anbauplanung auf Wasserschutzgebieten

Email: si-mur-at@farm-manager.si
Passwort: test123