Objavljamo priročnike glede alternativne agronomske prakse, ki so vodilo za pridelovanje in svetovanje v smeri doseganja ciljev ustreznega kemijskega stanja tal in vodonosnikov. Priročniki so izdelani v okviru projekta SI-MUR-AT in so sofinancirani s strani Evropske unije znotraj Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.

Gnojenje v N na VVO

Uporaba fitofarmacevstskih sredstev in varovanje voda na VVO

Pomen dosevkov in ozelenitev tal na VVO

Obvladovanje pojava invazivnih rastlin in ohranjanje biodiverzitete na VVO

Obdelovanje tal in protierozijska zaščita na VVO