Program: Operativni program Slovenija-Hrvaška 2007-2013

Časovno obdobje: januar 2014 – junij 2015

Vrednost projekta: 453.104,30  EUR

zp_logo

Glavni cilj projekta je izboljšati gospodarsko rast in konkurenčnost proizvajalcev kmetijskih proizvodov na obmejni regiji SV Slovenije (Podravje, Pomurje) in SV Hrvaške (Varaždin, Međimurje), ki temeljijo na inovativnih in integriranih pristopih k promociji in trženju raznovrstnih podeželskih in kmetijskih proizvodov višje kakovosti.

Posebni cilji:
– Celovit in inovativen sistem trženja / promocije, ki bo omogočil pospešeno rast števila MSP, specializiranih kmetij in združenj za proizvodnjo kakovostnih kmetijskih proizvodov

– Na podlagi konkretnih promocijskih aktivnosti na terenu in medsebojne izmenjave dobrih praks spodbujati čezmejno poslovno sodelovanje v kmetijstvu, kar je še posebej pomembno zaradi prihodnjega pristopa Hrvaške v EU in upad administrativne meje, ki bo omogočajo prosto gibanje kmetijskih proizvodov– Z uporabo novih promocijskih kanalov (zelenih točk in spletne tržnice) ter obsežne oglaševalske akcije v glavnih mestnih središčih, turističnih središčih, sejmih za povečanje prepoznavnosti in prepoznavnosti kmetijskih proizvodov

– Izobraževati in spodbujati lokalne skupnosti in proizvajalce, da bi razvili nove priložnosti za lokalne prebivalce na podeželju

Spletna stran projekta: http://zeleno-podezelje.eu