Program: Horizon 2020 research and innovation programme

Tema: LC-GD-6-1-2020 – Testing and demonstrating systemic innovations in support of the Farm-to-Fork Strategy

Projekt: ZeroW – Systemic Innovations Towards a Zero Food Waste Supply Chain

Trajanje: Januar 2022 – December 2025

Skupni stroški: 11.999.733,50 EUR

Spletna stran: www.zerow-project.eu

Spremljajte nas:

Linkedin

Twitter

Projekt ZeroW neposredno obravnava izziv izgube in zavržkov hrane z razvojem in testiranjem mešanice inovacij v resničnih življenjskih pogojih, s ciljem zagotoviti ambiciozna zmanjšanja v vseh fazah verige preskrbe s hrano od žetve do porabe. Zmanjšanje izgub in zavržkov hrane je bistveno za prehod na trajnostne prehranske sisteme z znatnim zmanjšanjem porabe virov in emisij toplogrednih plinov. ZeroW bo zagotovil verodostojne rešitve, pri čemer bodo sodelovali vsi akterji v prehranskem sistemu, da se pospeši pravičen prehod na socialni, ekonomski in okoljsko trajnostni prehranski sistem za vse.

Cilji projekta:

  • Ustvariti inovativne rešitve za zmanjšanje živilskih odpadkov z devetimi t.i. SILL (Systemic Innovation Living Lab)
  • Razviti komercialna, digitalna orodja in instrumente, ki prispevajo k doseganju ciljev zmanjšanja količine zavržene hrane
  • Prispevati k tekočim zakonodajnim pobudam Evropske komisije na področju zmanjševanja zavržene hrane

Living Lab #1: spremljanje in ocenjevanje FLW

Slovenski partnerji projekta ZeroW (ITC, Univerza v Mariboru in KGZS Zavod Murska Sobota) smo del SILL-1, kjer se skupaj s partnerji iz Romunije ukvarjamo z implementacijo in testiranjem integracijske infrastrukture in sistemom IT za zavrženo in odpadno hrano. Sistem se bo napajal z natančnimi in zaupanja vrednimi podatki od vseh akterjev v preskrbi s hrano in potrošnikov, kar bo omogočal zbiranje podatkov, preglednost, napovedovanje, spremljanje in upravljanje zavržene hrane ob medsebojnem povezovanju vseh deležnikov. Implementiran bo kot odprtokodna platforma, ki je namenjena uporabi vseh e-storitev, orodij in platform za napredno analitiko, procese odločanja v realnem času, poročanje, vizualizacijo itd.

 Projekt je financiran iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije 2020, v okviru pogodbe o dodelitvi sredstev št. 101036388.