Posnetek rednega e-usposabljanja za ukrep DOBROBIT ŽIVALI za leto 2023 na področju govedoreje

Povezava za registracijo na e-usposabljanje za potrebe dobrobit živali – DŽ govedo za leto 2023

Obvezno usposabljanje za intervencijo DOBROBIT ŽIVALI iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027 za Slovenijo, podintervencija Dobrobit živali za prašiče

Vabilo na obvezno usposabljanje za leto 2023 za potrebe izvajanja ukrepa DŽ na področju govedoreje

Posnetek rednega e-usposabljanja za ukrep DOBROBIT ŽIVALI za leto 2022 na področju govedoreje

Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2022 za operacijo DŽ – DROBNICA

Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2022 za operacijo DŽ – GOVEDO

Vabilo na obvezno usposabljanje za leto 2022 za potrebe izvajanja ukrepa DŽ na področju govedoreje

Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2022 za operacijo DŽ – PRAŠIČI

Povezava za registracijo na e-usposabljanje za potrebe dobrobit živali – DŽ govedo za leto 2022

Posnetek rednega e-usposabljanja za ukrep DOBROBIT ŽIVALI v letu 2020

Vabilo na redna e-usposabljanj za ukrep Dobrobit živali (DŽ) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 za leto 2020

Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz PRP RS za obdobje 2014-2020, na področju govedoreje, za leto 2019, najava terminov

Usposabljanje za ukrep Dobrobit živali iz PRP RS za obdobje 2014 – 2020, na področju prašičereje, za leto 2018 – gradivo

Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa dobrobit živali iz PRP RS 2014–2020, na področju PRAŠIČEREJE, za leto 2018

Izvedba pogoja glede koprološke analize v operacijah dobrobit živali – govedo in dobrobit živali – drobnica

Usposabljanje kmetov za ukrep Dobrobit živali – področje govedoreje za 2017 – gradivo

Usposabljanje kmetov za ukrep Dobrobit živali iz PRP 2014-2020 na področju reje drobnice za leto 2017 – gradivo

Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa dobrobit živali iz PRP RS za obdobje 2014-2020 na področju reje drobnice, za leto 2017

Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz PRP RS za obdobje 2014 – 2020, na področju govedoreje, za leto 2017

Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz PRP RS za obdobje 2014-2020