Posnetek nadaljevalnega e-usposabljanja za ukrep EK 2022

Vabilo na nadaljevalno usposabljanje za ukrep EK 2022

Povezava za registracijo na redno spletno usposabljanje za ukrep EK 2022

Obvezna usposabljanja za vključene v ukrep Ekološko kmetovanje za leto 2022 – najava terminov za celotno Slovenijo

Javno naročilo 430-133/2021 : Usposabljanje ukrep Ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, v prehodnem obdobju, za leti 2021 in 2022

Posnetek nadaljevalnega e-usposabljanja za ukrep EK 2021

Vabilo na nadaljevalno usposabljanje za ukrep EK 2021

Usposabljanje kmetov za Ukrep Ekološko kmetovanje (EK) iz PRP RS za obdobje 2014-2020 v letu 2018 – gradivo za nadaljevalno usposabljanje

Obvezna usposabljanja za vključene v ukrep Ekološko kmetovanje za leto 2018 – najava terminov za celotno Slovenijo

Obvezna usposabljanja za vključene v ukrep Ekološko kmetovanje za leto 2018 – najava terminov MS

Gradivo za usposabljanje kmetov za ukrep Ekološko kmetovanje v 2017

Navodila za vodenje enotnih predpisanih evidenc za ukrep KOPOP in EK s primerom 2017

Evidence KOPOP in EK 2017 pdf

Evidence KOPOP in EK 2017 xls

Obvestilo ekološkim pridelovalcem in predelovalcem o prijavi oziroma obnovitvi prijave v kontrolo

Predstavitev Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa EK – Usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP RS za obdobje 2014-2020 za leto 2017

Predstavitev Varstvo voda in tal ter podnebne spremembe – Usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP RS za obdobje 2014-2020 za leto 2017

Predstavitev Trženje ekoloških pridelkov in izdelkov – Usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP RS za obdobje 2014-2020 za leto 2017

Obvezna usposabljanja za vključene v ukrep Ekološko kmetovanje za leto 2017

Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz PRP RS za obdobje 2014-2020