EIP MODROZELENA: Spirulina, superživilo s slovenskih kmetij

JernejDogodki in projekti

 

Naložbo financira: Program razvoja podeželja – 14 – 20 (EU 80 %, SLO 20 %) iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter iz Republike Slovenije.

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) »MODROZELENA: Spirulina, superživilo s slovenskih kmetij« se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

Trajanje projekta:

12.05.2023 – 12.05.2025

Vodja projekta:

AlgEn, center za algne tehnologije, d.o.o.

Partnerji:

  • Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
  • Biotehniški center Naklo
  • KGZS Zavod Kranj
  • KGZS Zavod Murska Sobota
  • Kmetijska gospodarstva Lili Mahne, Janez Rakovec (EkoJanez), Lara Resman, Dejan Rudolf, Peter Studen

Vrednost projekta:

Vrednost projekta: 406.588,14 €

Višina podpore: 239.886,98 €

CILJI IN NAMEN:

· nuditi kmetijam potrebna znanja in izkušnje za samostojno gojenje, predelavo in trženje alge spiruline za prehrano ljudi

· spodbuditi potencialne investitorje v zagon te inovativne dejavnosti z visokim tržnim potencialom

· razviti tehnologije predelave spiruline v lokalnem okolju v varne prehranske izdelke z daljšim rokom trajanja in visoko hranilno vrednostjo

· izboljšati obstoječ proces proizvodnje spiruline v smeri upoštevanja lokalnih pridelovalnih razmer, učinkovitosti in varovanja naravnih virov

· pripraviti predloge za primerne pravno-formalne okvirje dejavnosti gojenje alg za prehrano ljudi v Sloveniji

· vzpostaviti podporno okolje za dejavnost gojenja alg za prehrano (zakonodaja, priporočila…)

· pripraviti tehnološka navodila in osnutek standardov proizvodnje in predelave spiruline v Sloveniji

Spletna stran projekta:

https://spirulina.si/modrozelena

Povezave:

 print

 

print