Finančna pomoč pridelovalcem jedilnega krompirja

Alen BolkovičAktualno

Objavljen je ODLOK o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pridelovalcem jedilnega krompirja zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. marca 2021.

 

Kaj to prinaša pridelovalcem jedilnega krompirja piše Tončka Jesenko s sektorja za kmetijsko svetovanje KGZS.

 

Pridelovalci krompirja so imeli lani in letos velike težave s prodajo krompirja, ki so bile posledica epidemije COVID 19 in posledično onemogočene prodaje prek določenih prodajnih poti. V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije smo na problem opozorili pristojno ministrstvo s pozivom, da se pridelovalcem krompirja zagotovi ustrezno finančno pomoč na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19.

 

V Uradnem listu RS, št. 23/2021 z dne 10.6.2021, je bil objavljen odlok, na podlagi katerega bo pridelovalcem jedilnega krompirja zagotovljeno določeno finančno nadomestilo zaradi izpada dohodkov v času drugega vala epidemije COVID-19.

 

Na podlagi odloka je upravičenec za dodelitev finančnega nadomestila nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z Zakonom o kmetijstvu, ki je v letu 2020 vložil zbirno vlogo v skladu z uredbo, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2020, na kateri je prijavil od vključno 0,5 ha površin jedilnega krompirja (šifra kmetijske rastline: 020 – krompir) in izpolnjuje pogoje za pridobitev finančnega nadomestila, ki so opredeljeni v odloku.

 

Višina pavšalnega finančnega nadomestila znaša 1.200 eurov na hektar prijavljenih površin jedilnega krompirja. Najvišja skupna višina finančnega nadomestila na upravičenca ne sme presegati 20.000 eurov. Podatek o prijavljenih površinah krompirja Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja pridobi po uradni dolžnosti iz zbirne vloge za leto 2020.

 

Upravičencem bo informativno odločbo o izpolnjevanju pogojev izdala Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja na podlagi podatkov iz uradnih evidenc.

 

VEČ NA POVEZAVI.

print