Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka pri reji drobnice zaradi epidemije COVID-19

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS št. 78 z dne 29. 5. 2020 objavljen Odlok o finančnem nadomestilu za izpad dohodka pri reji drobnice zaradi epidemije Covid-19, ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Odlok je podlaga za izplačilo nadomestila upravičencem rejcem drobnice, ki so v sektorju ovčjega in kozjega mesa utrpeli izpad dohodka zaradi epidemije. Sredstva se zagotovijo v proračunu RS.

Nadomestilo za izpad dohodka pri reji drobnice se dodeli, ker je sektor utrpel najmanj 20 % izpad dohodka, ki je zlasti posledica nezmožnosti prodaje zalog, zmanjšanja obsega pridelave, predelave oziroma prodaje zaradi pojava epidemije COVID-19. Prav tako ovčjega in kozjega mesa niso kupovali v t. i. HoReCa sektorju, izpadla je tudi sezonska prodaja jagnjet in kozličkov, ki se tradicionalno začne spomladi in je največja prav v obdobju od meseca marca dalje. Evidentiran zakol v klavnicah se je zmanjšal za 2/3. Jagenjčkov in kozličkov ni bilo mogoče prodati, zato so preraščali predvideno klavno težo in povzročili dodatne stroške in posledično izpad dohodka rejcem. Ocena pavšalne pomoči je določena kot posledica porasta stroškov. Pri podaljšanju reje so imeli rejci drobnice v povprečju 78 EUR dodatnih stroškov na GVŽ ovce ali koze ali 11,7 EUR na ovco oziroma kozo. Za ukrep po tem odloku se predvideva cca. 870.000,00 EUR sredstev iz proračuna RS. Predvideno število upravičenih gospodarstev je 2.737 z 74.078 živalmi.

Obrazec “Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka pri reji drobnice zaradi epidemije COVID-19” in izjave

Izjava upravičenca, da 31.decembra 2019 še ni bilo podjetje v težavah

Ukrepi za kmetijstvo – sektorska pomoč – drobnica

Pripravil: Simon Seči

print